Instalacja fotowoltaiczna na dachu szpitala w Małopolsce

Instalacja fotowoltaiczna na dachu szpitala w Małopolsce
Q-Cells press

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach rozstrzygnął przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Jej budowa zostanie częściowo sfinansowana ze środków unijnych. 

Projekt „Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Szpitala Specjalistycznego im. Klimontowicza w Gorlicach” zakłada montaż 560 modułów fotowoltaicznych.  

Instalację fotowoltaiczną na dachu szpitala w Gorlicach zbuduje konsorcjum firm GRAND Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Andrzej Grygiel oraz  PUPH OTECH Sp. z o.o. Wartość zamówienia wynosi 2,195 mln zł. Złożona w przetargu najniższa oferta wyniosła niewiele mniej, a wartość najwyższej oferty wyniosła ponad 2,449 mln zł. 

REKLAMA
REKLAMA

Zakres zamówienia obejmuje: 1.Przełożenie kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów ciepła i chłodu technologicznego. 2.Przystosowanie dachu oraz wykonanie konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych 3.Montaż paneli fotowoltaicznych. 4.Wykonanie instalacji elektrycznej połączenia systemów fotowoltaicznych z istniejącą instalacją elektryczną Szpitala. 5.Wykonanie instalacji odgromowej. 6.Uruchomienie synchronizacja systemów. Łączna ilość modułów fotowoltaicznych – 560, w tym 57 modułów na balustradzie.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu szpitala w Gorlicach jest współfinansowany ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. małopolskiego – Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 „Poprawa jakości powietrza i zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Wartość unijnej dotacji wynosi 1,59 mln zł. 

Pełna lista beneficjentów konkursu w ramach RPO dla Małopolski mającego na celu dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dostępna jest na Gramwzielone.pl w artykule: Małopolskie: dotacje unijne na budowę farm fotowoltaicznych.

gramwzielone.pl