Nowogard: powstanie duża dachowa instalacja fotowoltaiczna

Nowogard: powstanie duża dachowa instalacja fotowoltaiczna
fotowatio press

Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Nowogardzie zainwestuje w dużą dachową instalację fotowoltaiczną. Inwestor ogłosił przetarg na jej wykonanie.

Panele fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachu sortowni i kompostowni Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami, które znajdują się w Słajsinie.

Od wykonawcy wymaga się, aby w okresie ostatnich pięciu lat zbudował co najmniej jedną instalację fotowoltaiczną na dachu budynku składającą się co najmniej z 840 modułów PV o mocy co najmniej 220 kWp i łącznej powierzchni co najmniej 1350 m2.

REKLAMA

Zadanie wykonawcy instalacji fotowoltaicznej – oprócz kompleksowej realizacji inwestycji – obejmie również jej rozruch końcowy oraz przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie do końca lutego 2015 roku. 

REKLAMA

Termin składania ofert w przetargu mija 26 września br. Wadium to 60 tysięcy złotych.

Inwestycja jest współfinansowana z unijnej dotacji, którą inwestor pozyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przyjęta we wniosku o dotację wartość inwestycji to 2.649.600 zł, a wartość dofinansowania z UE wynosi 1.987.200  zł. 

Pełna lista projektów, które otrzymały unijne dofinansowanie w ramach RPO dla woj. zachodniopomorskiego, Działanie 4.1. Energia odnawialna i zarządzenie energią, konkurs RPOWZ/4.1/2013/1, znajduje się pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl