AMB Energia uruchomiła największą elektrownię słoneczną w Polsce

AMB Energia uruchomiła największą elektrownię słoneczną w Polsce
Farma fotowoltaiczna Kolno II o mocy 1,84 MWp / foto. AMB Energia

Spółka AMB ENERGIA uruchomiła dwie kolejne elektrownie fotowoltaiczne wchodzące w skład Podlasie Solar Park – największą w Polsce elektrownię słoneczną – Kolno II o mocy 1,84 MWp oraz elektrownię słoneczną w Jedwabne o mocy 0,71 MWp. Energia elektryczna wytworzona w ramach Podlasie Solar Park może pokryć zapotrzebowanie roczne na energię dla 1400 gospodarstw domowych. 

Elektrownia słoneczna w Kolnie to obecnie największa uruchomiona instalacja fotowoltaiczna w Polsce – jej moc zainstalowana wynosi 1,84 MWp. Elektrownia słoneczna w Kolnie składa się z 7080 szt. paneli fotowoltaicznych i zajmuje powierzchnię blisko 5 boisk piłkarskich.  

Fotowoltaika jest od 2000 roku najszybciej rozwijającą się dziedziną OZE na świecie. Według prognoz IEA International Energy Agency energia promieniowania słonecznego może być już niedługo  najważniejszym źródłem energii na świecie, odpowiadając nawet za 27% rocznego zapotrzebowania na energię. Taki wzrost będzie wynikiem obniżających się kosztów technologii, połączonych z rosnącą wydajnością ogniw fotowoltaicznych – zjawiska obserwowanego od kilku lat na światowych rynkach PV na świecie. Według EPIA Global Market Outlook for Photovoltaics na całym świecie na koniec 2013 r. zainstalowanych było blisko 140 GWp mocy opartych o fotowoltaikę. Fotowoltaika razem z innymi źródłami odnawialnymi stopniowo w skali globalnej wypiera gaz i węgiel, np. w Niemczech zainstalowanych jest obecnie około 1,4 miliona instalacji fotowoltaicznych, natomiast w Australii blisko co piąty dom jest zasilany energią słoneczną – informuje AMB Energia. 

REKLAMA

– Patrząc na dynamiczny rozwój fotowoltaiki na całym świecie i stopień jej rozwoju w Polsce można stwierdzić, że Polska jest u progu słonecznej rewolucji, która prędzej czy później nastąpi niezależnie od oporów lobby monopolu energetycznego w Polsce. Szacuje się, że na koniec października 2014r. w Polsce zostało zainstalowane około 30 MWp mocy opartych o energetykę słoneczną – ocenia AMB Energia.

Największym uruchomionym obecnie projektem fotowoltaicznym w Polsce jest realizowany przez grupę AMB ENERGIA kompleks Podlasie Solar Park, w którego skład wchodzi największa działająca elektrownia słoneczna w Polsce – Kolno II o mocy 1,84 MWp. Moc wybudowanego do dnia dzisiejszego kompleksu to 2,8 MWp.

Podlasie Solar Park realizowany przez AMB ENERGIA to wyjątkowy projekt w skali całego kraju. Stanowi on obecnie największą zrealizowaną inwestycję w fotowoltaikę na terenie całej Polski. Cały projekt zakłada docelowo budowę pięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 5 MWp, które będą zajmować powierzchnię około 10 ha. Wszystkie inwestycje zlokalizowane będą na terenie województwa podlaskiego, w gminach Lipsk, Jedwabne, Kolno i Zambrów. Trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,8 MWp zostały uruchomione w roku 2014 r., włączając największą w Polsce instalację fotowoltaiczną w Kolnie. Budowa Podlasie Solar Park rozpoczęła się w 2013r. od realizacji pilotażowej inwestycji w Lipsku nad Biebrzą. W pierwszej połowie 2015r. grupa AMB ENERGIA planuje budowę kolejnego projektu.

Inwestorem projektu Podlasie Solar Park jest AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o., – obecnie wiodący deweloper farm fotowoltaicznych w Polsce. Spółka kompleksowo rozwija projekty farm fotowoltaicznych, począwszy od wyboru lokalizacji aż do uruchomienia instalacji. Portfel AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. o.o. obejmuje obecnie projekty o łącznej mocy ponad 100 MWp rozwijanych na terenie całego kraju na potrzeby własne, a także na potrzeby inwestorów zewnętrznych – głównie wiodących graczy na rynku fotowoltaiki na świecie.  

Zdjęcia farm fotowoltaicznych wchodzących w skład Podlasie Solar Park:

REKLAMA

Farma fotowoltaiczna Jedwabne o mocy 0,7 MWp 

Farma fotowoltaiczna Lipsk o mocy 0,3 MWp

Farma fotowoltaiczna Kolno II o mocy 1,84 MWp

Film przedstawiający budowę elektrowni słonecznej w Kolnie (1,8 MW), Jedwabne (0,7 MW) oraz Lipsk (0,3 MW) w ramach kompleksu Podlasie Solar Park znajduje się pod linkiem : http://vimeo.com/109128404.  

AMB Energia