W Warszawie powstało Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki

W Warszawie powstało Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki
Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki (CSPV) / foto. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) przy współpracy Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego otwiera dzisiaj w Warszawie Centrum Szkoleniowe Fotowoltaiki (CSPV). Otwarcie Centrum jest możliwe dzięki uzyskaniu przez PTPV akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do organizacji szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych na podstawie ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (tzw. małego trójpaku). 

Celem kursów organizowanych przez PTPV będzie kompleksowe przygotowanie do pracy instalatorów w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucynej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych i umożliwienie im uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora poprzez przygotowanie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, o którym mowa w art. 20h ust. 3 pkt 3 oraz w art. 20n ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne. Certyfikat wydany przez UDT uznawany jest w całej Unii Europejskiej – zapewnia Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki. 

REKLAMA

Jak ponadto informuje PTPV, program szkoleń dla instalatorów systemów PV przewiduje 5-dniowe (53 godziny lekcyjne) intensywne szkolenie z projektowania, instalowania, przyłączania do sieci dystrybucyjnej i monitorowaniu pracy systemów fotowoltaicznych z położeniem silnego nacisku na szkolenie praktyczne. Podczas kursu przedstawiane bedą również aspekty prawno-administracyjne oraz ekonomiczne fotowoltaiki w Polsce. Wiele uwagi poświecone jest warunkom BHP instalacji systemów PV.

REKLAMA

PTPV, w zależności od potrzeb, będzie również organizowało i prowadziło szkolenia m.in. dla potencjalnych użytkowników systemów fotowoltaicznych, których głównym celem będzie wskazanie optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych w zakresie PV; inwestorów, których głównym celem będzie omówienie i przedstawienie modeli biznesowych w zakresie fotowoltaiki adekwatnych do krajowych warunków prawnych i infrastrukturalnych; a także podmiotów (np.: samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie, MŚP) zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu fotowoltaiki; sektora bankowego i ubezpieczeniowego; podmiotów związanych z promocją pozyskiwania energii w oparciu o systemy PV.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV)