Fotowoltaiczny boom w USA

Fotowoltaiczny boom w USA
Foto. Energy.gov, flickr cc

W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych zainstalowano 6,2 GW systemów fotowoltaicznych, czyli o 30% więcej niż w roku 2013. W tym roku, według amerykańskiego stowarzyszenia branży solarnej Solar Energy Industries Association (SEIA), wzrost potencjału PV w USA może być jeszcze wyższy.

W ubiegłym roku Amerykanie zainstalowali ponad 1/3 swojego całkowitego potencjału PV, a skumulowana moc instalacji fotowoltaicznych w USA sięga już ok. 20 GW.

Liderem w tym zakresie jest Kalifornia, w której działa już ponad 8,7 GW systemów fotowoltaicznych, z czego około 3,55 GW zainstalowano tylko w ubiegłym roku.

REKLAMA

Na wzrost potenjału fotowoltaiki w Kalifornii – jak i w pozostałej części kraju – wpływa przede wszystkim segment dużych, naziemnych farm PV.

W segmencie dużych farm fotowoltaicznych w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku przybyło w sumie około 4 GW nowych elektrowni PV. W kolejnych latach wzrost potencjału w tym segmencie może być jeszcze wyraźniejszy.

SEIA szacuje, że 14 GW tego typu projektów, które posiadają już umowy na sprzedaż energii (Power Purchase Agreements), ma zostać oddanych do użytku w latach 2015-2016.

W ubiegłym roku wzrósł udział PV w nowych mocach w amerykańskiej energetyce. Podczas gdy w 2010 r. nowe instalacje fotowoltaiczne stanowiły 10% nowych mocy oddanych do użytku w USA, w ubiegłym roku było to już 32%. Więcej mocy uruchomiono tylko w energetyce gazowej (42%), ale PV wyprzedziła pod tym względem pozostałe sektory wytwarzania, w tym energetykę wiatrową (23%).

REKLAMA

SEIA szacuje, że w tym roku Amerykanie zainstalują 8,1 GW systemów fotowoltaicznych, czyli o 31% więcej niż w roku 2014. 

Według SEIA, tegoroczny wzrost będzie notowany we wszystkich segmentach, jednak największy procentowy wzrost odnotuje sektor domowych instalacji PV. W 2004 r. instalacje fotowoltaiczne posiadało w USA około 15,5 tys. gospodarstw domowych, a teraz ten wolumen przekracza 600 tys. instalacji. 

PV to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi amerykańskiej gospodarki. Tylko w ubiegłym roku sektor fotowoltaiczny w USA utworzył 31 tys. miejsc pracy, a łączna liczba zatrudnionych wzrosła z 20 tys. w roku 2004 do 174 tys. 

SEIA ocenia, że wzrost zatrudnienia w sektorze solarnym w USA jest 20 razy szybszy niż w całej amerykańskiej gospodarce. 

Skalę rozwoju amerykańskiej branży fotowoltaicznej pokazuje wartość inwestycji w tym sektorze. W 2004 r. było to około 2,6 mld dolarów, podczas gdy w roku ubiegłym – 71,1 mld dol.  

Według amerykańskiego stowarzyszenia branży solarnej, na koniec przyszłego roku skumulowany potencjał PV w USA może osiągnąć ok. 40 GW, czyli około 2 razy więcej niż na koniec ubiegłego roku. 

gramwzielone.pl