Dopłaty do kolektorów szybciej niż planowano?

Dopłaty do kolektorów szybciej niż planowano?
foto: Conergy, ESTIF

Co trzeci właściciel domu w naszym kraju rozważa zakup kolektorów. Wkrótce Polacy będą mogli uzyskać na ten cel dofinansowanie. {więcej}

Rynek energii słonecznej w Polsce notuje w ostatnim czasie bardzo dynamiczny wzrost – jednak głównie za sprawą kolektorów. Montaż paneli PV, które są szczególnie modne za nasza zachodnią granicą, nie jest u nas już tak popularny.

Polscy producenci kolektorów produkują już nie tylko na szybko rosnący rodzimy rynek, ale swoje produkty wysyłają też za granicę. Przykładem sukcesu w branży energetyki słonecznej w naszym kraju jest choćby śląska firma Watt, która buduje właśnie w Piekarach Śląskich największą fabrykę kolektorów w Europie. Dzięki tej inwestycji zwiększy produkcję z 25 tys. m2 do 300 tys. m2 kolektorów rocznie. A koniunktura na kolektory w naszym kraju na pewno szybko się nie skończy.

REKLAMA

Wiele wskazuje bowiem na to, iż w tym roku zainteresowanie instalacjami solarnymi w naszym kraju wrośnie jeszcze bardziej. Wszystko za sprawą dotacji, których uruchomienie we wrześniu – a być może jeszcze szybciej – planuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje pokryją nawet prawie połowę kosztów inwestycji i będą mogły skorzystać z nich – co jest w naszym kraju wyjątkiem – przede wszystkim osoby prywatne.

NFOŚiGW przeznaczy na program wspierania zakupu instalacji solarnych 300 mln zł, przy czym 2/3 tej sumy będzie wykorzystane do końca 2012 roku, a pozostałą kwotę Fundusz chce rozdysponować w ciągu kolejnych dwóch lat.

Jak mówi dla Rzeczpospolitej Michał Kwasiborski z Instytutu Energii Odnawialnej, pozwoli to dofinansować ok. 50 tys. m2 kolektorów rocznie, czyli ok. 1/3 powierzchni kolektorów, które zamontowano w Polsce w zeszłym roku.

REKLAMA

Mechanizm dotacji ma wyglądać następująco – osoby, które będą chciały z niej skorzystać, będą mogły zaciągnąć kredyt, którego udzieli jedna z placówek banku współpracującego z Funduszem, przy czym wniosek o dotację będzie się składać w banku – wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu na ten cel. Po zakończeniu montażu instalacji solarnej, NFOŚiGW będzie przelewał do 45 proc. jej wartości na konto bankowe beneficjenta. Dofinansowanie będzie pokrywało nie tylko koszt zakupu zestawu solarnego, ale także koszt wykonania projektu i instalacji.

Dotacja obejmie każdy rodzaj kolektorów – zarówno płaskie, jak i próżniowe – jednak warunkiem jej otrzymania jest to, aby ich cena nie była większa niż 2,5 tys. zł za 1 m2.

Z dotacji nie będzie można wyposażyć w instalację solarną budynku, w którym jest przede wszystkim prowadzona działalność gospodarcza – przynajmniej 50 proc. jego powierzchni musi być wykorzystywana wyłącznie do celów mieszkalnych. Z dofinansowania nie będą mogli skorzystać też właściciele domów, które są podłączone do miejskiej sieci cieplnej lub centralnego ogrzewania.

Jak zapewniają przedstawiciele NFOŚiGW, Fundusz już porozumiał się z sześcioma bankami, które posiadają swoje placówki na terenie całego kraju, a niektóre z nich zapewniają, że kredyty na zakup kolektorów mogą uruchomić jeszcze przez wakacjami.

Decyzja, czy program wystartuje szybciej, zależy teraz od rady nadzorczej NFOŚiGW. Umowy z poszczególnymi bankami, skonstruowane w oparciu o warunki wynegocjowane ze Związkiem Banków Polskich, mają być podpisane przez Fundusz do czerwca.


Red. Gramwzielone.pl