Obama obiecuje instalacje PV dla najbiedniejszych Amerykanów

Obama obiecuje instalacje PV dla najbiedniejszych Amerykanów
Barack Obama. Fot. White House, flickr cc

Administracja Baracka Obamy udostępni fundusze, dzięki którym będzie możliwe sfinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na domach tysięcy amerykańskich gospodarstw domowych, których przychody nie umożliwiają sfinansowania takich inwestycji z własnych środków.

W tym tygodniu amerykański rząd ogłosił, że przeznaczy na ten cel 520 mln dolarów, dzięki którym potencjał instalacji fotowoltaicznych, z których korzystają Amerykanie notujący najniższe dochody, wzrośnie o 300 MW do roku 2020 dzięki montażowi ponad 50 tysięcy domowych systemów PV.

Washington Post, który podał tą informację, szacuje, że 1 MW fotowoltaiki pozwala na zaspokojenie potrzeb na energię 164 gospodarstw domowych.

REKLAMA

Amerykański dziennik dodaje, że o ile montaż systemów fotowoltaicznych dla biedniejszej części amerykańskiego społeczeństwa jest utrudniony ze względu na brak wolnych środków na takie inwestycje, to wykorzystanie energii z fotowoltaiki może dać najbardziej odczuwalne efekty właśnie najbiedniejszym Amerykanom, obniżając ich rachunki za energię.

Dodatkową barierą stojącą na przeszkodzie inwestycji w PV w przypadku biedniejszej części społeczeństwa w USA jest brak własnego domu lub mieszkanie w domach wielorodzinnych, co utrudnia możliwość skorzystania z preferencyjnego finansowania np. w ramach leasingu i sprawia, że taka inwestycja jest obarczona większym ryzykiem.

Jak wynika z raportu George Washington University, podczas gdy gospodarstwa domowe, których roczny dochód nie przekracza 40 tys. dolarów, stanowią aż 40% wszystkich gospodarstw domowych w USA, to montowane przez nich systemy fotowoltaiczne stanowią tylko 5% wszystkich domowych instalacji PV w USA.

REKLAMA

Barack Obama już wcześniej, w 2013 r., ogłosił program montażu PV w domach biedniejszych Amerykanów, którzy korzystają ze wsparcia socjalnego, wyznaczając cel 100 MW do roku 2020. Jak podaje Biały Dom, teraz wiadomo, że ten cel zostanie zrealizowany z 5-letnim wyprzedzeniem.

Domowe elektrownie fotowoltaiczne dla najbiedniejszych gospodarstw domowych w USA w ramach projektu administracji Obamy mają montować pracownicy zatrudnieni i przeszkoleni w ramach amerykańskiego, rządowego programu AmeriCorps, który ma na celu aktywizację lokalnych społeczności i tworzenie miejsc pracy przy projektach komunalnych.

Natomiast kilka miesięcy temu amerykańska administracja zapowiedziała, że w ramach programu Solar Ready Vets przeszkoli 75 tys. weteranów wojskowych do pracy przy montażu instalacji fotowoltaicznych, dzięki czemu zyskają oni szansę na zdobycie zatrudnienia na szybko rozwijającym się amerykańskim rynku fotowoltaicznym, który w ubiegłym roku zainstalował około 7 GW systemów PV.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez amerykańską Solar Foundation, sektor fotowoltaiczny w USA w ubiegłym roku utworzył więcej miejsc pracy niż sektory związane z wydobyciem i przetwórstwem paliw kopalnych łącznie z operatorami sieci. 

Z informacji przedstawionych przez Solar Fundation, w okresie listopad 2013- listopad 2014 zatrudnienie w amerykańskiej branży fotowoltaicznej wzrosło o 22%, z poziomu 143 tys. do 174 tys. miejsc pracy. Średnia pensja instalatora systemów fotowoltaicznych w USA wynosi około 20-24 dol./godzinę. 

gramwzielone.pl