Olga Malinkiewicz dostanie 25 mln zł na perowskity

Olga Malinkiewicz dostanie 25 mln zł na perowskity
Olga Malinkiewicz, CTO Saule Technologies

Firma Saule Technologies, której współtwórcą jest Olga Malinkiewicz i której celem jest rozwój technologii fotowoltaicznej bazującej na wykorzystaniu perowskitów, jest jednym z beneficjentów konkursu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w nowej perspektywie budżetowej UE.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło listę beneficjentów konkursu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, realizowanego w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020.

W konkursie na unijne dotacje realizowanym w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” nabór projektów przeprowadziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rekomendując do dofinansowania 34 projekty na kwotę 178 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA

Jednym z projektów rekomendowanych do dofinansowania jest przygotowany przez Saule Technologies projekt zakładający wykonanie „pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów, nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny”. Całkowita wartość projektu to 34,6 mln zł, a wartość przyznanej dotacji wynosi 25,5 mln zł

Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury informuje, że konkurs w ramach poddziałania 1.1.1, na który przeznaczono aż 1,6 mld zł, potrwa do końca grudnia 2015 r. Przedsiębiorcy (mikro, mali i średni) wciąż mogą aplikować o wsparcie. Natomiast konkurs dla dużych firm zostanie ogłoszony 14 września br. „Szybka ścieżka” to największe poddziałanie I osi POIR, w ramach której na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa przeznaczono ponad 4,5 mld euro, czyli 44 proc. budżetu programu. Dotychczas w PO IR ogłoszono łącznie 8 konkursów o wartości blisko 4,5 mld zł.

Więcej na temat możliwości wykorzystania technologii perowskitowej w fotowoltaice w wywiadzie z Olgą Malinkiewicz na Gramwzielone.pl: Olga Malinkiewicz. Dzięki niej będziemy świadkami rewolucji w fotowoltaice

gramwzielone.pl