Niemcy przeprowadzili drugą aukcję dla fotowoltaiki

Niemcy przeprowadzili drugą aukcję dla fotowoltaiki
Fot. SMA

W drugiej aukcji dla fotowoltaiki w Niemczech zgłoszono w sumie 136 projektów. Wsparcie w postaci gwaratnowanej, zaoferowanej w aukcji ceny za sprzedawaną energię otrzymają te z najniższą ceną.

Niemcy przeprowadzili drugą aukcję dla projektów farm fotowoltaicznych. Zwycięzcy aukcji otrzymają prawo do zrealizowania swoich projektów i sprzedaży energii po stałej cenie, którą zgłosili w aukcji. Obecnie trwa ewaluacja zgłoszonych projektów. 

W drugiej niemieckiej aukcji dla PV zgłoszono oferty o 3 razy większym, łącznym potencjale niż potencjał oferowany przez niemieckie władze.

REKLAMA

Wsparcie otrzymają projekty o łącznej mocy 150 MW, których właściciele zaoferowali najniższe ceny za sprzedaż energii. Zgodnie z decyzją niemieckiego regulatora Bundesnetzagetur, zaoferowana w aukcji cena za energię z PV nie może przekroczyć 0,1118 EUR/kWh.

W pierwszej aukcji dla fotowoltaiki, którą przeprowadzono w Niemczech w kwietniu br. i która cieszyła się równie dużym zainteresowaniem inwestorów, wsparcie przyznano ostatecznie dla 25 projektów o łącznej mocy 156,9 MW. Średnia cena za energię zaoferowana w kwietniowej aukcji w przypadku zwycięskich projektów wyniosła 0,0917 EUR/kWh.

W tym roku odbędzie się jeszcze jedna aukcja dla PV, którą zaplanowano na grudzień i w której zostanie przyznane wsparcie dla farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 MW. Na przyszły rok przewidziano aukcje dla PV na 400 MW, a w kolejnym na 300 MW.

REKLAMA

Niemieckie władze zapowiadają, że jeśli pilotażowe aukcje dla farm fotowoltaicznych się sprawdzą, taki system wsparcia zostanie rozszerzony także na inne technologie OZE.

Rząd w Berlinie już przygotowuje regulacje, które w przypadku wejścia w życie wprowadzą system aukcyjny dla systemów fotowoltaicznych (także dachowych) o mocy powyżej 1 MW. Wyjątkiem mają być projekty pilotażowe, które będą funkcjonować na innych zasadach. Podobne regulacje mają obowiązywać także dla farm wiatrowych. Minimalny poziom mocy projektów wiatrowych, które obejmie system aukcji, nie został jednak jeszcze ustalony.

Realizacja pierwszych farm fotowoltaicznych w ramach niemieckiego systemu aukcji może nieco pobudzić zwalniający rynek PV. W efekcie kolejnych cięć w dopłatach w ramach niemieckiego systemu taryf gwarantowanych, w pierwszej połowie tego roku w Niemczech powstało tylko 613,1 MW systemów fotowoltaicznych, co poddaje w wątpliwość realizację tegorocznego celu niemieckiego rządu, który przyjął, że w tym roku w Niemczech powstanie 2,4-2,6 GW systemów PV.

Obecny potencjał fotowoltaiki w Niemczech wynosi już ponad 39 GW, co jest zasługą inwestycji realizowanych w ostatnich latach, gdy rocznie u naszych zachodnich sąsiadów przybywało po ponad 7 GW instalacji PV.  

W ubiegłym miesiącu działające w Niemczech elektrownie fotowoltaiczne wyprodukowały więcej energii (5,183 TWh) niż niemieckie elektrownie jądrowe (5,181 TWh). 

gramwzielone.pl