Chiński producent usunięty z porozumienia cenowego

Chiński producent usunięty z porozumienia cenowego
Fot. Voice0Reason, flickr cc

Komisja Europejska oficjalnie usunęła kolejnego chińskiego producenta paneli fotowoltaicznych z listy firm objętych tzw. porozumieniem cenowym. Produkty znajdujących się na niej chińskich firm są zwolnione z wysokich karnych ceł na import do Unii Europejskiej, które Bruksela wprowadziła w 2013 r.

KE usunęła z porozumienia cenowego firmę Znshine Solar. To już czwarty chiński producent, który w tym roku wypadł z listy chińśkich firm, których panele nie są objęte karnymi cłami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi.

Jako powód usunięcia Znshine wskazano naruszanie zasad, którym podlega import chińskich paneli fotowoltaicznych na teren Unii Europejskiej i które umożliwiają niestosowane wysokich karnych ceł. Miało chodzić m.in. o obchodzenie restrykcji w imporcie, w tym warunku minimalnej ceny importowanych paneli, poprzez wysyłanie ich do Europy za pośrednictwem krajów trzecich, a także o błędne wypełnianie deklaracji celnych.

REKLAMA
REKLAMA

KE już na początku lipca br. podała informację o możliwości usunięcia Znshine z porozumienia cenowego. Od tamtego czasu chiński producent miał jeszcze okazję do wyjaśnienia wątpliwości unijnych urzędników.

Teraz moduły fotowoltaiczne marki Znshine w przypadku importu do Unii Europejskiej będą podlegać wysokim cłom antydumpingowym i antysubsydyjnym. Wcześniej Komisja Europejska podjęła podobną decyzję w przypadku innych chińskich producentów – Canadian Solar, ET Solar i ReneSola.

Panele chińskich producentów, których nie obejmuje porozumienie cenowe w zakresie importu paneli PV do UE, w przypadku importu na teren Wspólnoty są objęte wysokimi cłami antysubsydyjnymi i antydumpingowymi. Przeciętna wysokość ceł na import chińskich paneli fotowoltaicznych do UE, które nie są objęte porozumieniem cenowym, wynosi 47,6%. 

gramwzielone.pl