Priorytet net-meteringu przed taryfami gwarantowanymi – analiza opłacalności

Priorytet net-meteringu przed taryfami gwarantowanymi - analiza opłacalności
Fot. Conergy

Ostatnia informacja Ministerstwa Gospodarki dotycząca rozliczania prosumentów w ramach taryf gwarantowanych (Feed-in Tariffs FiT) z uwzględnieniem pierwszeństwa net-meteringu wzbudziła wiele kontrowersji. Pojawiły się artykuły oceniające, który system jest bardziej korzystny. Uzgodniłem z redakcją gramwzielone.pl, że przygotuję analizę opłacalności mikroinstalacji PV w ramach FiT w dwóch wersjach: bez i z net-meteringiem.

Metoda analizy będzie podobna do przedstawionej kilka dni temu przez SBF Polska PV, zmodyfikuję jednak założenia, gdyż uznałem, że tamte nie odpowiadają w wielu miejscach rzeczywistości.

Jestem prosumentem od listopada 2013 r. Posiadam wszystkie dane dotyczące zakupu energii, cen energii, produkcji i sprzedaży energii do sieci OSD na obszarze działania PGE o/Rzeszów. Nie jestem związany z żadnym lobby OZE, moje informacje będą rzetelne i prawdziwe.

REKLAMA

Analiza będzie przeprowadzona dla dwóch mikroinstalacji – 3 i 10 kWp. Inwestorem jest osoba fizyczna, finansująca budowę z własnych środków, bez jakiegokolwiek wsparcia. Instalacje będą rozliczone w dwóch wersjach. Pierwsza: sprzedaż nadwyżki do sieci OSD w ramach FiT, druga: nadwyżka wpierw rozliczona w ramach net-meteringu, a reszta w ramach FiT.

Mikroinstalacje zbudowane są z paneli monokrystalicznych. Przy optymalnej orientacji (A 0, S 35) produkują w pierwszym roku użytkowania 1,1 MWh z 1 kWp, czyli odpowiednio 3,3 MWh i 11 MWh. Założenie to uważam za prawidłowe, gdyż moja nieoptymalnie ustawiona mikroinstalacja (A +30, S 25) wyprodukowała w 2014 r. 1,05 MWh z 1 kWp.

Gospodarstwo domowe zużywa rocznie 4000 kWh. Zgodnie z SMA Sunny Design zużycie własne wyniesie 50 i 25 %, czyli w pierwszym roku odpowiednio 1650 kWh i 2750 kWh. Koszt budowy brutto instalacji 3 kWp założyłem na poziomie 18 000 zł (6000 zł/kWp), a instalacji 10 kWp 50 000 zł (5000 kWp).

Ceny energii brutto przyjęte do rozliczeń: zakup energii w taryfie G11: energia – 0,314 zł/kWh, dystrybucja – 0,2689 zł/kWh (razem za 1 kWh – 0,5829 zł). Sprzedaż nadwyżki energii w ramach FiT po opodatkowaniu 18% stawką PIT odpowiednio 0,615 zł/kWh i 0,533 zł/kWh. Stawki FiT są stałe w całym okresie wsparcia.

Zakładam, że ceny zakupu energii i dystrybucji będą rosły średnio 2% rocznie. W ciągu ostatnich 5 lat ceny energii w PGE o/Rzeszów spadły o 5,5%, a koszty dystrybucji wzrosły o 21,5 %. Zakładam jednak, że podwyżki w najbliższych 15 latach będą średnio na poziomie 2 % rocznie. Instalacja PV ze względu na degradację paneli w czasie będzie traciła na wydajności rocznie 1%, co przełoży się również na mniejsze o 1% zużycie własne.

Dla pokazania metody obliczeń przedstawię rozliczenie mikroinstalacji dla pierwszego roku użytkowania tj. dla 2016. Biorę pod uwagę tylko oszczędności wynikające z zużycia własnego, net-meteringu i sprzedaży energii w ramach FiT. Nie liczę kosztów zakupu energii.


Dla małej instalacji różnica, w zależności od sposobu rozliczenia nadwyżki, wynosi 500 zł, a rozliczenie bez net-meteringu jest o 33% korzystniejsze.

REKLAMA

Dla instalacji 10 kWp różnica ta wynosi 951 zł, a rozliczenie bez net-meteringu jest korzystniejsze o 17%.

Poniżej wykres słupkowy obrazujący stopę zwrotu instalacji PV 3 kWp w zależności od sposobu rozliczenia nadwyżki wprowadzonej do sieci. Wykres uwzględnia zmiany cen energii i degradację paneli w czasie.

Jak widać instalacja rozliczana w ramach FiT bez net-meteringu spłaca się o dwa lata wcześniej, a po 10 latach pracy przynosi kilka razy większe zyski od instalacji rozliczanej w pierwszej kolejności w ramach net-meteringu.

Instalację 10 kWp ilustruje poniższy wykres.

W tym przypadku sposób rozliczania nadwyżki energii wprowadzonej do sieci ma mniejsze znaczenie. Im mniejszy udział rozliczenia w ramach net-meteringu, tym różnica jest mniejsza. Jeżeli jednak zsumujemy zyski i oszczędności wypracowane przez 15 lat, to wyniosą one odpowiednio 87 300 zł i 83 600 zł na korzyść systemu bez net-meteringu. Dla instalacji 3 kWp różnica jest dużo większa, a kwoty wynoszą 29 600 zł i 23 800 zł.

Wnioski

Wprowadzenie priorytetu net-meteringu przed FiT uderza w obywateli, którzy zgodnie z definicją prosumenta wybudują mikroinstalacje odpowiadające ich potrzebom tj. nieprzewymiarowane. Prosumenci bardziej zasobni w pieniądze wybudują instalacje przewymiarowane i nie dość, że ich instalacje wcześniej się zwrócą, to przyniosą zdecydowanie większe zyski.

Cezary Uniewicz