System SolarEdge to szereg unikalnych rozwiązań w technologii fotowoltaicznej

System SolarEdge to szereg unikalnych rozwiązań w technologii fotowoltaicznej
Fot. SolarEdge

Innowacyjne i unikatowe rozwiązania SolarEdge to m.in. prowadzenie MPPT osobno dla każdego modułu w systemie fotowoltaicznym, stabilizacja napięcia DC czy bezpieczeństwo pracy dzięki funkcji SafeDCTM.

MPPT na poziomie modułu fotowoltaicznego

Dzięki takiemu rozwiązaniu praca każdego modułu fotowoltaicznego jest śledzona niezależnie. W tradycyjnych rozwiązaniach stringowych MPPT jest prowadzone na poziomie stringu. Ma to swoje wady. Kluczową jest brak możliwości reagowania na niższe parametry pracy jednego z modułów w stringu, co przekłada się na wydajność całego stringu. Niższa wydajność pojedynczego modułu może być spowodowana wieloma czynnikami.

REKLAMA

Projektując instalację fotowoltaiczną dla tradycyjnych falowników, projektant i wykonawca instalacji muszą wziąć pod uwagę m.in. kwestie zacienienia spowodowaną przez wszelkiego rodzaju przeszkody (np. kominy, anteny, drzewa, inne budynki itd). W systemie SolarEdge, dzięki temu, iż każdy panel fotowoltaiczny pracuje niezależnie, nie ma potrzeby zwracania uwagi na takie ograniczenia. Po prostu, po podłączeniu do optymalizatorów to właśnie one są łączone w szereg.

Monitorowanie pracy na poziomie modułu 

Skoro już praca MPPT przeniesiona została na poziom modułu fotowoltaicznego, kolejną korzyścią jest możliwość śledzenia pracy każdego z nich. W systemie SolarEdge klient ma dostęp do bezpłatnej aplikacji on-line umożliwiającej nadzorowanie pracy całej instalacji. Dzięki rozbudowanemu systemowi monitorowania bardzo łatwo można zauważyć wszelkie nieprawidłowości w pracy instalacji, do poziomu pojedynczego modułu PV.

Eliminacja efektu niedopasowania (ang. Mismatch) dzięki systemowi SolarEdge

Najogólniej można powiedzieć, iż wydajność pojedynczego stringu tradycyjnej instalacji fotowoltaicznej jest uzależniona od wydajność nasłabszego modułu. I choć producenci deklarują moc nominalną paneli PV, to jednak moc ta jest w rzeczywistości rożna dla poszczególnych paneli, co może wynikać z następujących okoliczności:

  • moduły mają różną moc maksymalną,
  • wspomniane już zacienienie pojedynczego modułu PV prowadzi do spadku wydajności całej instalacji w przypadku, gdy nie zadziała dioda bocznikująca (należy pamiętać o ich ułożeniu na panelu PV).
  • panele ułożone w pewien układ, zwłaszcza w instalacjach dachowych, charakteryzują się różną temperaturą pracy. Panele skrajne mają zazwyczaj niższą temperaturę niż panele wewnątrz instalacji.

System SolarEdge dzięki swojej konfiguracji pozwala na pełne wyeliminowanie każdej z form efektu niedopasowania.

Stabilizacja napięcia DC

Inną kluczową funkcją systemu SolarEdge jest podejście do zarządzania napieciem/nateżeniem po stronie DC. W klasycznym układzie napięcie DC zmienia się w zakresie 0 do ok 30V DC. W systemie SolarEdge zostało to rozwiązane inaczej.

Dzięki optymalizatorom mocy napięcie DC całego szeregu jest utrzymywane na stabilnym poziomie 350V DC dla instalacji jednofazowych oraz 750V DC dla instalacji trójfazowych. Dzięki temu, gdy jeden z optymalizatorów zmniejsza swoje działanie, pozostałe optymalizatory mocy wyrównują straty w napięciu całego szeregu. Daje to większą sprawność (98%) przy konwertowaniu napięcia DC na AC.

REKLAMA

Bezpieczeństwo pracy, czyli funkcja SafeDCTM 

Połączenie 20 paneli PV w szeregu powoduje, iż napięcie po stronie DC może dojść nawet powyżej 600V DC. To zakresy, które mogą być niebezpieczne dla instalatora, a także w czasie jakichkolwiek prac na dachu.

W systemie SolarEdge, dzięki częstej komunikacji między falownikiem a optymalizatorem mocy  w przypadku zaniku napięcia po stronie AC i wejścia falownika w stan bierny, optymalizatory mocy „przejmują” zarządzanie pracą paneli PV i obniżają napięcie do poziomu 1V DC dla każdego optymalizatora. Oznacza to, iż napięcie stringu składającego się z 20 paneli PV będzie zredukowane do napięcia 20V DC. Maksymalna ilość optymalizatorów, jaką można podłączyć w jednym stringu, to 50, więc maksymalne napięcie po stronie DC to 50V. 

Dystrybucja produktów SolarEdge w Polsce: 

PozEnergy Sp. z o.o.

Andersia Business Center

Plac Andersa 7B, 61-894 Poznań

Tel.: +48 61 664 2623

Fax: +48 61 668 3801

Email: info@pozenergy.pl

www.pozenergy.pl

artykuł promocyjny