KE przeciwko propozycji EU ProSun ws. ceł na chińskie moduły PV

KE przeciwko propozycji EU ProSun ws. ceł na chińskie moduły PV
Fot. R,DV,RS, flickr cc

Komisja Europejska odrzuciła wniosek o zmianę zasad wyliczania minimalnej ceny importu chińskich modułów fotowoltaicznych, która zwalnia z karnych ceł na import do Unii Europejskiej.

Bruksela wprowadziła system tzw. minimalnej ceny importowej (minimum import price – MIP) w efekcie dochodzenia, które miało wykazać zasadność wprowadzenia ceł antydumpingowych i antysubsydyjnych na import chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych na teren Unii Europejskiej.

W efekcie przeprowadzonego dochodzenia oraz bilateralnych uzgodnień z chińskim rządem Komisja Europejska zgodziła się na utworzenie listy chińskich producentów, którzy mogą być zwolnieni z karnych ceł, jeśli spełnią określone wymogi.

REKLAMA

Warunki ugody ws. prowadzonego przez Komisję Europejską dochodzenia antydumpingowego zawartej z Chińczykami w 2013 r. zakładały zwolnienie z karnych ceł importowych paneli fotowoltaicznych, których cena nie jest niższa niż 0,56 €/W i które nie przekraczają łącznego wolumenu importu określonego na 7 GW na rok. Minimalną cenę w przypadku importu chińskich ogniw fotowoltaicznych ustalono wówczas na 0,28 €/W.

W ramach przyjętego przez Komisję Europejską w 2013 r. zobowiązania cenowego minimalna cena importowanych paneli z Chin jest korygowana kwartalnie poprzez odniesienie do międzynarodowych cen kasowych modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego, w tym do chińskich cen według bazy danych agencji Bloomberg.

 Zasady importu chińskich modułów PV do Unii Europejskiej zakładają, że jako poziom odniesienia cen paneli można wykorzystywać ceny z wyłączeniem cen chińskich, jeśli są one dostępne w bazie danych agencji Bloomberg. Baza danych agencji Bloomberg zawiera serię danych cenowych z wyłączeniem cen chińskich, dla której dostępne są dane historyczne. W związku z tym pod warunkiem zapewnienia odpowiednich procedur byłoby technicznie możliwe wykorzystywanie jako poziomu odniesienia cen kasowych z wyłączeniem cen chińskich według bazy danych agencji Bloomberg – informowała w maju br. Komisja Europejska.

REKLAMA

Zdaniem zwolenników utrzymania restrykcji na import chińskich produktów PV na teren wspólnoty, których zrzesza grupa EU ProSun, taki sposób określania minimalnych cen na import modułów PV należy zaktualizować, gdyż nie odzwierciedla on rzeczywistych warunków panujących na rynku i że praktyki stosowane przez chińskich producentów obecnych na liście Bloomberga prowadziły do obniżenia minimalnej ceny importowej.

W tym roku EU ProSun przedstawił Komisji Europejskiej dowody, że okoliczności, na podstawie których przyjęto istniejący poziom odniesienia cen paneli PV, uległy zmianie i że są to zmiany trwałe. W efekcie EU ProSun wnioskował w KE o zmianę zasad ustalania minimalnej ceny importowej, a do wniosku o zbadanie tej sprawy przychyliła się Bruksela. – Wystarczające dowody przedstawione przez wnioskodawcę wskazują, że istniejący poziom odniesienia nie odzwierciedla już wystarczająco zmian cen modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego. Jeśli potwierdzi to przegląd okresowy, istniejący poziom odniesienia nie spełniałby już założonego celu określonego w decyzjach Komisji dotyczących przyjęcia, potwierdzenia przyjęcia i wyjaśnienia zobowiązania – KE napisała w uzasadnieniu wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.

Komisja Europejska wezwała m.in. wszystkie firmy, które zgłaszały agencji Bloomberg ceny modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego niezależnie od ich pochodzenia, aby przekazały Komisji informacje zgłoszone agencji Bloomberg i przedstawiły swoje stanowisko w odniesieniu do przedmiotowego przeglądu.

Teraz Komisja Europejska zakończyła prowadzone dochodzenie, odrzucając argumenty wskazane przez EU ProSun. KE uzasadniła swoją decyzję opinią, że ceny z indeksu Bloomberga dobrze odzwierciedlają trendy panujące na światowym rynku PV.

Już za miesiąc KE powinna zdecydować, czy wznowi śledztwo w sprawie ewentualnego dumpingu cenowego, który mają praktykować chińscy producenci, korzystając z ulg i subsydiów oferowanych przez chińskie władze. Jeśli śledztwo nie zostanie wznowione – tak jak chce przeważająca w tej chwili część europejskiej branży fotowoltaicznej – wówczas wprowadzone w 2013 r. restrykcje handlowe wygasną. Więcej na ten temat w artykule: A. Merkel za kontynuowaniem ceł na chińskie panele PV

gramwzielone.pl