Pozyskiwanie energii słonecznej

Zapraszamy na seminarium poświęcone energetyce słonecznej – zarówno fotowoltaice, jak i energii solarnej cieplnej, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu 5 lipca, w ramach projektu mającego na celu współpracę naukowców i przedsiębiorców w zakresie OZE.

Firma Bison Consulting S.A. (Lider Projektu) wraz z Politechniką Wrocławską (Partnerem Projektu ) zapraszają do udziału w seminarium pt. „Pozyskiwanie energii słonecznej i jej przeksztalcanie do energii elektrycznej i/lub cieplnej” organizowanego w ramach Projektu pt. „Tworzenie i rozwój współpracy naukowców i przedsiębiorców na terenie woj. dolnośląskiego poprzez innowacje i transfer technologii w dziedzinie wytwarzania energii z zasobów odnawialnych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, 8.2 Transfer wiedzy, 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

REKLAMA

Seminarium odbędzie się w dniu 5 lipca 2010r. w godzinach 10:00 – 18:00 w Centrum Konferencyjnym Wrocławskiego Parku Przemyslowego- Dozamel Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław.

Zapisy na seminarium odbywają się na Portal TransferInnowacji.pl (zakładka seminaria), gdzie także istnieje możliwość zarejestrowania się w ww. Projekcie. Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w seminarium oraz projekcie jest bezpłatny.

Głównym celem Projektu jest rozwinięcie sieci współpracy i wymiany informacji między sferą nauki a dolnośląskimi przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii dotyczących działań związanych z ograniczaniem zużycia energii, a także technologii wytwarzania energii z zasobów odnawialnych. Projekt realizowany jest w okresie 02.01.2009r. – 31.12.2010r. na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Projekt skierowany jest do:

REKLAMA

– przedsiębiorców,

– pracowników przedsiębiorstw,

– uczelni,

– jednostek naukowych,

– pracowników naukowych jednostek naukowych,

– pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z uczelni z województwa dolnośląskiego.

Program seminarium zostanie zamieszczony już wkrótce na portalu TransferInnowacji.pl


Źródło: www.bison.com.pl