Energia słoneczna na Ukrainie: zielone taryfy

 

Przedstawiamy analizę rynku energii słonecznej na Ukrainie uwzględniającą dostępne instrumenty  wsparcia i prognozy rozwoju, którą przygotowali dla portalu Gramwzielone.pl eksperci z ukraińskiej firmy consultingowej Fuel Alternative. {więcej}

Mimo, że dzisiejszy rynek energii słonecznej na Ukrainie jest ciągle w początkowej fazie rozwoju, nadszedł tam doskonały moment dla rozwoju tego sektora OZE. Najważniejszymi czynnikami dla firm z branży solarnej, które rozważają inwestycje na Ukrainie, jest system taryf na energię wygenerowaną za pomocą paneli słonecznych, a także wielkość nasłonecznienia za naszą wschodnią granicą.

Ważne są także takie czynniki jak możliwość skorzystania z subsydiów ze strony państwa oraz ulgi podatkowe dla firm instalujących panele słoneczne. Nie bez znaczenia pozostaje też atrakcyjność Ukrainy jako doskonałego miejsca dla zagranicznych inwestycji.

REKLAMA

Poniżej przedstawiamy charakterystykę zarysowanych powyżej czynników.


„Zielone taryfy”

Na Ukrainie działa system „zielonych taryf”, które różnią się w zależności od źródła energii odnawialnej. Zgodnie z ukraińskim prawem, ilość „zielonych taryf” dla poszczególnych rodzajów nowych instalacji solarnych jest ustalana na początku każdego, kolejnego roku, i zależy od bieżącej ceny energii elektrycznej.

REKLAMA

W przypadku instalacji solarnych do 100 kW znajdujących się na dachach budynków, „zielona taryfa” jest ustalona w 2010 roku na poziomie 484,05 UAH/kWh, wyłączając podatek VAT. Jeśli moc instalacji solarnej przekracza 100 kW, „zielona taryfa” wynosi 463 UAH/kWh bez VAT-u. Dla naziemnych instalacji solarnych jest to natomiast 505,09 UAH/kWh.

Powyższe ceny sprawiają, że ukraiński rynek jest bardzo interesujący dla firm działających w branży solarnej. Za wyprodukowanie 1 kWh energii inwestor otrzymuje bowiem 6,06 UAH (wliczając VAT) – piszą eksperci z Fuel Alternative.

System „zielonych taryf” funkcjonuje na Ukrainie od sierpnia 2009 roku, co z sukcesem wykorzystuje już wiele firm działających w obszarach energetyki wiatrowej, wodnej, biogazu cz biomasy.

Powołując się na dane NERC (instytucji odpowiedzialnej za nadzorowanie rynku zielonych certyfikatów na Ukrainie), za naszą wschodnią granicą nie funkcjonuje jeszcze żadna instalacja fotowoltaiczna, co można wytłumaczyć niską aktywnością branży solarnej na Ukrainie.

Niemniej jednak, na etapie wdrażania jest już kilka dużych projektów. Ich autorzy zakładają, że zaczną one funkcjonować jeszcze w tym roku. Należy podkreślić, że barierą w przypadku budowy instalacji PV na Ukrainie jest brak doświadczenia rodzimych firm w przygotowywaniu tego typu inwestycji.


Źródło: fuelalternative.com.ua/ Fuel Alternative LCC