Dopłata do kolektorów: oferty grupy SGB i KBS

Placówki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej i Krakowski Bank Spółdzielczy to ostatnie banki, które uruchomiły programy kredytów z 45-procentową dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. Sprawdź, jakie proponują warunki, a także zobacz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o kredyt. {więcej}

SGB jest ostatnią grupą bankową, która uaktywniła kredyt na zakup kolektorów słonecznych z dopłatą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej uczynił to również Krakowski Bank Spółdzielczy.

Tym samym wnioski o kredyt z 45% dopłatą z Funduszu można składać już we wszystkich bankach, które podpisały w czerwcu umowy z NFOŚiGW w zakresie finansowania zakupu i montażu kolektorów przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Wcześniej kredyty z dopłatą na zakup solarów uruchomiły: Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Mazowiecki Bank Regionalny i Warszawski Bank Spółdzielczy.

REKLAMA

Z kredytu oferowanego przez Krakowski Bank Spółdzielczy mogą skorzystać mieszkańcy Krakowa i okolic. KBS posiada swoje placówki bowiem jedynie w Małopolsce. W przypadku banków należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej, do programu NFOŚiGW przystąpiła większość placówek, niemniej jednak niektóre banki należące do SGB nie udzielają kredytów na zakup kolektorów z dotacja.

W Krakowskim Banku Spółdzielczym wartość kredytu na instalację solarną z 45-procentową dopłatą z NFOŚiGW może wynieść od 5 tys. zł do 80 tys. zł. Okres kredytowania wynosi od 6 miesięcy do 5 lat, przy czym dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres maks. 6 miesięcy.

Oprocentowanie w KBS, w przypadku gdy kredyt zostanie zaciągnięty na okres od pół roku do 3 lat wynosi 9 proc., natomiast dla okresu kredytowania od 3 do 5 lat jest to 10 proc. Bank nalicza także jednorazową opłatę przygotowawczą, której wysokość to 3 proc. wartości kredytu.

Dopłata do kolektorów: oferta grupy BPS i Warszawskiego Banku Spółdzielczego

Jakie warunki kredytowania oferują bank zrzeszone w SGB? Decyzję o wysokości oprocentowania i prowizji podejmują autonomicznie zarządy poszczególnych placówek. Generalnie, osoby chcące zaciągnąć kredyt z dopłatą do kolektorów mogą liczyć w tym wypadku na oprocentowanie rzędu 9-10 procent, w dodatku niektóre banki z grupy SGB do kredytu doliczają jednorazową prowizję w wysokości 4-5 proc. wartości kredytu.

Okres kredytowania  w poszczególnych bankach z grupy SGB, które współpracują z NFOŚiGW, to minimum 1 rok, a maksymalnie 5 lat – w przypadku osób fizycznych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych maksymalny okres kredytowania to 7 lat.

REKLAMA


Zobacz dokumenty do kredytu z dopłatą z NFOŚiGW w SGB i KBS.


Spółdzielcza Grupa Bankowa:

(1) Program priorytetowy

(2) Wniosek o dotację

(3) Oświadczenie trwałości przedsięwzięcia

(4) Protokół odbioru końcowego

 

Krakowski Bank Spółdzielczy:

(1) Regulamin kredytu

(2) Wniosek o udzielenie kredytu

(3) Wniosek o dotację