Ruszył projekt 'Dotacje na kolektory’

Z początkiem września br., z inicjatywy czołowych producentów rozwiązań dostarczających energię solarną oraz lidera w zakresie pozyskiwania dotacji dla swoich klientów, ruszył projekt Dotacje na kolektory. {więcej}

Porozumienie to jest pierwszym w Polsce zrzeszeniem producentów kolektorów słonecznych mającym na celu wspólną promocję kolektorów słonecznych. Idea porozumienia powiązana jest z dopłatami udzielanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem porozumienia Dotacje na kolektory jest Bank Ochrony Środowiska.

Inicjatorami projektu są najważniejsi na polskim rynku producenci energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych: Action Energy, Junkers, Vaillant, Watt. Ważnym ogniwem przedsięwzięcia Dotacje na kolektory jest firma AGROTUR S.A./AT Group S.A., która oferuje pomoc w zakresie pozyskiwania finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych, szkoleniowych i doradczych.

REKLAMA

AGROTUR S.A. w ramach projektu Dotacje na kolektory, podpisała umowę z BOŚ S.A., w ramach której będzie świadczyła usługi dla klientów z całej Polski w zakresie obsługi kredytów z dotacją na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Głównym celem projektu DnK i uruchomionej stron www.dotacjenakolektory.pl jest ułatwienie dostępu do państwowych dopłat do kosztów montażu i zakupu kolektorów słonecznych. Uruchomienie internetowego systemu obsługi Klienta umożliwia przeprowadzenie całego procesu zebrania informacji wymaganych przez NFOŚiGW oraz Bank w jednym miejscu.

Projekt Dotacje na kolektory jest więc platformą łączącą wszystkie strony procesu: Inwestora (Klienta), Wykonawcę, Dostawcę/Producenta oraz Bank. Ponadto, oferta wielu różnych producentów zgromadzona w jednym miejscu umożliwia Klientowi podjęcie decyzji o wyborze produktu najbardziej dopasowanego do jego potrzeb.

REKLAMA

– Uruchomienie projektu Dotacje na kolektory ułatwi wielu osobom dostęp do środków państwowych, dzięki którym będą one mogły sfinansować montaż tego typu urządzeń w swoich domach. Należy pamiętać, że budżet programu to 300 mln zł do wykorzystania 

w latach 2010 – 2014 na montaż 200 tys. m
kolektorów, dzięki którym emisja dwutlenku węgla do atmosfery powinna zostać ograniczona o około 35 tys. ton rocznie. Myślę, że projekt Dotacje na kolektory pomoże we właściwym wykorzystaniu dostępnych w ramach funduszu środków 
– komentuje Kazimierz Lasecki, Prezes Zarządu Action Energy.

Obecny udział Polski w europejskim rynku odnawialnych źródeł energii wynosi 2 proc. Dla porównania udział Niemiec, to ponad 40 proc. Pakiet Energetyczny Unii Europejskiej zakłada, że do 2020 roku w naszym kraju udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii ogółem ma wzrosnąć do 15 proc. Inicjatywy takie jak Dotacje na kolektory mogą pomóc osiągnąć ten wynik.

Sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2009 roku wynosiła prawie 145 tys. m2, w tym 106 tys. m2 kolektorów płaskich oraz 38 tys. m2 kolektorów próżniowych. Łączna powierzchnia zamontowanych kolektorów na koniec 2009 roku wynosiła 510 tys. m2. W stosunku do roku 2008 dynamika wzrost sprzedaży wynosi 11%.

Największą dynamikę wzrostu zanotowano w roku 2008, kiedy sprzedaż wzrosła o ponad 90% (z 68,1 tys. m2 do 129,6 tys. m2). Największą popularnością kolektory słoneczne cieszą się w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Więcej o programie na: www.dotacjenakolektory.pl


Źródło: martis consulting