Gmina pomaga w zdobyciu unijnej dotacji na kolektory

Gmina Stare Babice zaoferowała swoim mieszkańcom pomoc w pozyskaniu dofinansowania do zakupu kolektorów słonecznych, wykazując się przy tym sporą zręcznością przy dopasowaniu swojego pomysłu do realiów dotacyjnych procedur. {więcej}

Znajdująca się pod Warszawą Gmina Stare Babice chce pomóc swoim mieszkańcom w montażu zestawów solarnych. W tym celu podjęła działania polegające na pozyskaniu dotacji dla ich zakupu. Gmina nie będzie jednak wypłacać dotacji z własnych środków. Pieniądze na projekt o nazwie „Kompleksowe zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Gminy Stare Babice poprzez instalację urządzeń solarnych dla mieszkańców gminy” mają pochodzić z Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego.

Mechanizm ubiegania się o dotację wygląda następująco. Mieszkańcy gminy, którzy chcą zainstalować na swoich domach kolektory słoneczne muszą podpisać z Gminą stosowne umowy. Po zebraniu chętnych na instalacje solarne i podpisaniu z nimi umów, urzędnicy ze Starych Babic złożą wniosek o dofinansowanie z RPO. Nabór wniosków na dotację z Unii ma się odbyć na przełomie października i listopada br.

REKLAMA

Jak powiedziano portalowi Gramwzielone.pl w Urzędzie Gminy Stare Babice – zainteresowanie programem wśród mieszkańców jest bardzo duże – do tego stopnia, że Urząd uruchomił dodatkowe popołudniowe i sobotnie dyżury do obsługi chętnych, pracujących mieszkańców gminy. Program adresowany jest wyłącznie do właścicieli gotowych domów, jednak do Urzędu zgłasza się też wiele osób, które dopiero budują lub zamierzają budować dom, a chciałyby zamontować na nim kolektory słoneczne.

Konstruując projekt dofinansowania do zakupu kolektorów, urzędnicy ze Starych Babic przyjęli ścisłe wymagania techniczne, które powinna spełniać instalacja solarna mogąca podlegać częściowej refundacji.

Elementy zestawu solarnego, o którego dofinansowanie można się starać w Starych Babicach to: kolektory, zbiornik, układ pompowy, układy bezpieczeństwa, hydrauliczny i sterowania, izolacja i konstrukcja mocowania kolektorów.

Przyjmując założenie, że członek gospodarstwa domowego zużywa dziennie ok. 70 l litrów ciepłej wody, a średnia wartość powierzchni czynnej kolektora to 2 m2, urzędnicy przyjęli następujący podział w zależności od liczby osób w rodzinie:

– w przypadku 3-osobowej rodziny należy zamontować 2 kolektory słoneczne oraz zbiornik o pojemności 300 l.,

REKLAMA

– dla rodziny liczącej 4-6 osób potrzeba 3 kolektorów i zbiornika o pojemności 300 l.

– dla gospodarstwa domowego liczącego 7-9 osób należy zamontować 5 kolektorów oraz 500-litrowy zbiornik na wodę.

W projekcie zakłada się, że zainstalowane dzięki dopłatom kolektory zaspokoją średnio ok. 70proc. zapotrzebowania na ciepłą wodę gospodarstw domowych. Osoby, które chcą przystąpić  do programu muszą podpisać z Gminą dwie umowy. Jak podkreślają urzędnicy procedura ta ułatwi staranie się o dotacje na kolektory z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010. Podpisanie umów zapewni Gminie niezbędny status jako wnioskodawcy i potencjalnemu beneficjentowi dotacji z UE. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest bowiem posiadanie prawa do części prywatnej nieruchomości „niezbędnej do zainstalowania i prawidłowej eksploatacji zestawu kolektora słonecznego”.

Pierwsza z umów dotyczy użyczenia Gminie, na  okres 10 lat od zakończenia inwestycji, prawa do władania częścią nieruchomości zgłoszonej do projektu. Do takiej umowy chętni na montaż solarów muszą dołączyć aktualny odpis z księgi wieczystej.

Druga z umów dotyczy montażu zestawu solarnego. Zgodnie z instrukcjami Instytucji Wdrażającej Działanie 4.3 Gmina musi zachować własność  zakupionej  infrastruktury  przez minimum 5 lat, jednak faktycznie ze względu na konieczność amortyzacji,   instalacja solarna stanie się własnością mieszkańców dopiero po 10 latach .

Urzędnicy z Gminy Stare Babice zakładają, że koszt pojedynczej instalacji wyniesie od 14 do 20 tys. zł brutto – w zależności od wielkości danego gospodarstwa domowego. Chętni do przystąpienia do programu muszą wpłacić przynajmniej 15 proc. wartości swojego projektu, co odpowiada zasadom RPO dla Woj. Mazowieckiego. Warunek wkładu własnego będzie jednak spełniany wyłącznie, gdy Gmina otrzyma dotację, a także po rozstrzygnięciu przetargu na projekt i instalację solarów.

Kiedy będzie wiadomo, czy Gmina Stare Babice otrzyma dotację na kolektory słoneczne? Jak na razie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych po raz kolejny przesunęła termin naboru wniosków. Mieszkańcy podwarszawskiej gminy muszą więc uzbroić się w cierpliwość i na rozstrzygnięcie konkursu poczekać jeszcze co najmniej 10 miesięcy.


Red. Gramwzielone.pl