2 660 instalacji solarnych dzięki unijnej dotacji?

Niedługo na dachach domów w okolicy Puchaczowa może pojawić się 2 660 instalacji solarnych. W tym celu władze gminy złożyły wniosek o dofinansowanie z Unii, z działania 9.4, który wraz z dwoma {więcej}innymi wnioskami związanymi z montażem solarów przeszedł już pierwszy etap konkursu.

Projekt pt. „Energia słoneczna elementem ekologicznego wykorzystywania naturalnych uwarunkowań gmin Cyców, Kraśniczyn, Wierzbica, Leśniowice, Sosnowica, Wojsławice, Żmudź, Puchaczów” pojawił się na liście, którą ogłosiło Ministerstwo Gospodarki nadzorujące konkurs w ramach działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”, a która zawiera wnioski ocenione pozytywnie w ramach oceny formalnej i oceny merytorycznej I stopnia.

Wniosek o dotację na montaż instalacji solarnych Gminy Puchaczów musi teraz przejść ocenę merytoryczną II stopnia, co umożliwi podpisanie umowy o dofinansowanie.

REKLAMA

Wniosek Gminy jest tylko jednym z trzech projektów związanych z wykorzystaniem energii słonecznej na zawierającej 98 pozycji liście Ministerstwa.

REKLAMA

W sumie władze Puchaczowa szacują inwestycję na 33,3 mln zł, z czego 16,6 mln zł chcą pozyskać z Unii Europejskiej. Do projektu nadzorowanego przez Gminę Puchaczów przystąpiło 8 okolicznych gmin.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie zawiązano Porozumienie Międzygminne, którego członkami są mieszkańcy zainteresowani montażem solarów. Należące do nich nieruchomości lub ich części przeznaczone pod instalację kolektorów będą musiały zostać użyczone inwestorowi.

Jeśli wniosek otrzyma dofinansowanie, na budynkach w Puchaczowie i okolicznych gminach zamontowane zostaną kolektory słoneczne o łącznej mocy 9,8 MWc. Dobór liczby kolektorów dla poszczególnych domów będzie zależał od liczby mieszkańców. Ponadto, jeśli projekt otrzyma dofinansowanie, kolektory zostaną zamontowane także na dachach budynków użyteczności publicznej.

Pozostałe dwa projekty związane z montażem kolektorów słonecznych, które znalazły się na ogłoszonej właśnie liście w ramach działania 9.4, to montaż solarów w gminach Tyszowce, Hrubieszów, Jarczów, Łaszczów, Ulhówek i Werbkowice (w tym wypadku projekt warty jest 20,1 mln zł, a potencjalna kwota dofinansowania to 10 mln zł), a także montaż solarów w gminach Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Miasto Rejowiec Fabryczny, Sawin i Siedliszcze (projekt na 56,4 mln zł przy kwocie dofinansowania 28,1 mln zł).


Red. Gramwzielone.pl