330 kredytów BOŚ na kolektory z dopłatą z NFOŚiGW

W ciągu 3 miesięcy BOŚ Bank udzielił 330 kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. {więcej}

Boom na kolektory słoneczne trwa w najlepsze. Coraz więcej Polaków gotowych jest zainwestować w instalacje solarne. Dowodem jest duże zainteresowanie kredytami finansującymi zakup i montaż takich urządzeń. Jednym z oferentów jest BOŚ Bank.

– Łącznie wszystkie podpisane już umowy kredytowe na kolektory opiewają na kwotę przekraczającą 4,7 mln zł – mówi Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska. W ciągu 94 dni do Banku wpłynęły 484 wnioski o sfinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych o łącznej wartości prawie 7 mln zł.

REKLAMA

– Najwięcej chętnych zgłosiło się do nas we wrześniu – wpłynęło wówczas blisko 200 wniosków – dodaje Anna Żyła. Najbardziej aktywni w kwestii ekologicznej energii okazali się klienci wrocławskiego Oddziału BOŚ. To tam udzielono największej liczby kredytów – w sumie zawarto 60 umów.

REKLAMA

Można uznać, że 4,7 mln zł na inwestycje proekologiczne to niewiele w stosunku do skali działalności proekologicznej Banku Ochrony Środowiska. Jednak należy pamiętać, że produkt jest w ofercie dopiero od 3 miesięcy, a liczba zainteresowanych i korzystających z niego klientów szybko wzrasta.

Słoneczny EKOkredyt wszedł do oferty BOŚ Banku 12 lipca b.r. Produkt przeznaczony jest nie tylko na zakup kolektora, ale też sporządzenie niezbędnego projektu budowlanego, zakup nowego zasobnika wodnego, automatyki, aparatury pomiarowej i instalacji, ciepłomierza oraz montaż całego systemu.

Dzięki współpracy Banku Ochrony Środowiska z NFOŚiGW posiadacze kredytu mogą wnioskować o zwrot 45 proc. kosztów poniesionych przy „słonecznej” inwestycji, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 2 500 zł za m kw. powierzchni całkowitej kolektora słonecznego. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub wspólnota mieszkaniowa, mająca prawo do dysponowania nieruchomością, ale budynek nie może być podłączony do sieci ciepłowniczej, a efekt przedsięwzięcia nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Słoneczny EKOkredyt jest kolejną propozycją BOŚ Banku dla klientów dbających o środowisko naturalne. Do tej pory mogli oni korzystać między innymi z Ekologicznego Kredytu Hipotecznego, a także preferencyjnych kredytów udzielanych we współpracy z WFOŚiGW.


Źródło: BOŚ