Polski rynek energetyki słonecznej coraz atrakcyjnieszy

Według Frost & Sullivan, w naszym kraju największe szanse rozwoju ma rynek kolektorów słonecznych do celów grzewczych, natomiast w mniejszym stopniu – ogniwa fotowoltaiczne. {więcej}

Energetyka słoneczna z roku na rok cieszy się w Europie rosnącym zainteresowaniem inwestorów. W Polsce, wsparcie rządowe w związku z dyrektywą UE, planowane ulgi podatkowe oraz preferencyjne kredyty będą miały znaczący wpływ na rozwój sektora energetyki słonecznej i zwiększenie liczby instalacji.

„Wdrożenie w życie dyrektywy UE 2009/28/WE prawdopodobnie spowoduje, że w latach 2013 – 2020 zapotrzebowanie polskiego rynku na technologie wykorzystujące energię słoneczną znacznie wzrośnie. By podołać wymaganiom związanym z realizacją rządowych założeń niezbędny jest wzrost inwestycji w tym sektorze w ciągu najbliższych lat” – stwierdza Tomasz Kamiński, analityk rynku energii odnawialnej z grupy Technical Insights Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej.

REKLAMA
REKLAMA

Obecnie, największym powodzeniem na rynku cieszą się kolektory słoneczne służące głównie do ogrzewania wody użytkowej w budynku. Taka instalacja może zmniejszyć koszt ogrzewania wody użytkowej nawet o 60-70%. Dodatkowo, wprowadzone w ubiegłym roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansowanie w wysokości 45% do kredytów na zakup kolektorów słonecznych sprawiło, że inwestycja w tę technologię może stać się opłacalna także dla klienta indywidualnego. NFOŚiGW przeznaczył na realizację tego programu  w latach 2010-2014 kwotę 300 mln PLN.

Ze wstępnych szacunków wynika, że  pozwoli to na inwestycje związane z produkcją paneli słonecznych  w wysokości 700 mln PLN i przełoży się na 200 tys. m kwadratowych zainstalowanych kolektorów. Do dzisiaj wpłynęło już ponad 1000 wniosków o dofinansowanie kredytów na łączna kwotę 20 mln PLN.   


Firma Watt, odpowiadając na potrzeby rynku, uruchomiła niedawno linię produkcyjną kolektorów słonecznych do celów grzewczych. Produktywność fabryki w Sosnowcu wyniesie 300 tysięcy sztuk rocznie, co przewyższa czterokrotnie obecne zapotrzebowanie naszego kraju. Jednak, między innymi z powodu planowanego wprowadzenia Krajowego Planu Działań (KPD) w zakresie odnawialnych źródeł energii związanego z unijną dyrektywą, od roku 2013 zapotrzebowanie zapewne znacząco wzrośnie. Uruchomienie tak dużej linii produkcyjnej wpłynie na dostępność i obniżenie ceny kolektorów słonecznych. Dzięki inwestycji firmy Watt nasz kraj wysuwa się na pierwsze miejsce wśród producentów technologii wykorzystującej energię słoneczną w Europie Wschodniej. 


„Inwestycje podobne do podjętej przez firmę Watt, a także dotacje przyznane przez NFOŚiGW zdecydowanie zwiększą udział Polski w europejskim rynku energetyki słonecznej, na którym obecnie prym wiodą Niemcy z wysokim 44% udziałem” – dodaje Tomasz Kamiński – „Biorąc jednak pod uwagę warunki ekonomiczne, kolektory słoneczne są w Polsce nadal relatywnie drogie – w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.” 


Z tego powodu Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej zaproponowało przeznaczone dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych ulgi podatkowe, które miałyby być uwzględnione  we wspomnianym wyżej Krajowym Planie Działań do roku 2020 na zakup instalacji kolektora słonecznego. Inwestowaniu w energetykę solarną miałyby pomagać również nisko oprocentowane kredyty dla przedsiębiorców, pokrywające do 75% całości inwestycji, udzielane z funduszy NFOŚiGW. 


„Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni oczekują, że propozycji wspierających takie inwestycje będzie więcej. Będą one miały znaczący wpływ na rozwój sektora energetyki słonecznej w Polsce, nawet jeśli zostaną wprowadzone tylko częściowo. Inwestycje w nowe linie produkcyjne – takie jak firmy Watt – sprawią, że rosnące potrzeby polskiego rynku energetyki słonecznej będą mogły zostać zaspokojone przez firmy działające na terenie naszego kraju” – podsumowuje Tomasz Kamiński. 


Jeżeli chcieliby się Państwo dowiedzieć więcej na temat rynku energetyki odnawialnej w Polsce lub/i Europie, prosimy o kontakt z Joanną Lewandowską, Corporate Communications, pod adresem joanna.lewandowska@frost.com. Prosimy o podanie imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy firmy oraz danych kontaktowych. 

O Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw, współpracując z klientami w celu osiągnięcia ich najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania. Program firmy – Growth Partnership Service – dostarcza dokładnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii rozwoju.  Frost & Sullivan ma ponad 45-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 40 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat oferowanego przez Frost & Sullivan Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw pod adresem http://www.frost.com.