Rozwój branży solarnej w Polsce do 2020 roku

Jakie czynniki będą kształtować rozwój rynku kolektorów słonecznych w naszym kraju w ciągu najbliższych 10 lat? {więcej}

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w Krajowym planie dziań na rzecz OZE, którego najnowszą wersję opublikował resort gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki, czyli autor Krajowego planu działań szacuje, że w 2020 roku łączna powierzchnia kolektorów słonecznych w Polsce może wynieść ok. 15 mln m2.

REKLAMA
REKLAMA

Na dynamikę rozwoju polskiego rynku solarnego wpłynie wiele czynników, z których kluczowe znaczenie będzie miało funkcjonowanie mechanizmów wsparcia i wielkość dotacji na montaż instalacji solarnych.

Jakie czynniki będą potęgowały, a jakie hamowały rozwój polskiego rynku kolektorów słonecznych zdaniem resortu gospodarki?

Więcej na portalu Heliosfera.pl w artykule: Polski rynek kolektorów słonecznych w 2020 roku.