Co to jest stała czasowa kolektora?

Na pytanie naszego czytelnika odpowiada dr inż. Stanisław Gołębiowski, kierownik Laboratorium Badawczego Kolektorów Słonecznych w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej. {więcej}

Stała czasowa określa czas reakcji warunków cieplnych kolektora słonecznego na zmiany natężenia promieniowania słonecznego spowodowane np. chwilowym zachmurzeniem. Inaczej mówiąc, jest to czas, po jakim kolektor osiągnie równowagę cieplną i zacznie dostarczać ciepło do odbioru w sposób stabilny, określony chwilowymi warunkami klimatycznymi (promieniowanie słoneczne, temperatura otoczenia, wiatr).

Badanie wg procedury opisanej w normie europejskiej PN-EN 12975-2:2007 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 2: Metody badań”, p. 6.1.6,  polega na wystawieniu kolektora na stałe promieniowanie słoneczne (lub sztuczne – symulowane) i przykryciu go ekranem, który nie przepuszcza promieniowania.

REKLAMA
REKLAMA

Po uzyskaniu stabilnych warunków cieplnych kolektora, następuje zdjęcie ekranu. Stała czasowa, jest to okres czasu liczony od momentu zdjęcia ekranu do momentu osiągnięcia wartości 0,632 ustabilizowanej wartości temperatury cieczy opuszczającej kolektor.

Kolektory słoneczne płaskie osiągają wartości stałej czasowej rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu sekund, zaś tzw. próżniowo – rurowe rzędu kilku, kilkunastu minut.

dr inż. Stanisław Gołębiowski

Kierownik

Laboratorium Badawczego Kolektorów Słonecznych