Stanowisko Panelu Słonecznego w sprawie KPD

Panel Producentów Urządzeń i Instalatorów Systemów Energetyki Słonecznej zwany „Panelem Słonecznym” opublikował Stanowisko w sprawie Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD). {więcej}

Panel Słoneczny wyraża aprobatę względem przyjętego przez Ministerstwo Gospodarki i zaakceptowanego przez Rząd, wkładu energii słonecznej termicznej w bilansie energii z OZE, który wyniesie w 2020 roku 506 ktoe, co stanowi 8,5% w zielonym cieple oraz 4,5% w całym bilansie energii z OZE.

Przyjęty w KPD scenariusz rozwoju energetyki słonecznej termicznej jest zbliżony z proponowanym wcześniej przez Panel Słoneczny w dokumencie „Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej wraz z planem działań do 2020r.” (http://www.panelsloneczny.eu/do-pobrania/doc_details/1-wizja-rozwoju-energetyki-sonecznej-wraz-z-planem-dziaa-do-2020r.html)

REKLAMA

Zgodnie z przyjętym przez Rząd scenariuszem, Polska awansuje z obecnego 8-go na 5-te miejsce w  UE pod względem liczby (powierzchni) zainstalowanych kolektorów słonecznych w 2020 r., i znajdzie się zaraz po Niemczech, Włoszech, Francji i Hiszpanii. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Polska znajdzie się w 2020r. na 12-tym miejscu pod względem zainstalowanych systemów słonecznych cieplnych.

Jednakże, Panel Słoneczny stwierdza, że w dokumencie KPD brakuje instrumentarium  wskazującego konkretnie w jaki sposób rząd zamierza zrealizować przyjęty plan i wyraża zaniepokojenie brakiem postępów we wdrożeniu w Polsce nadrzędnej dyrektywy 2009/28/WE, która wymagała wejścia w życie niezbędnych rozwiązań prawnych, w szczególności zapowiedzianej nowej ustawy dot. OZE.

REKLAMA

Dlatego też,  Panel Słoneczny oczekując pilnych działań w tym zakresie ze strony Rządu, deklaruje aktywne włączenie się w przygotowanie ustawy o energii ze źródeł odnawialnych, kładąc nacisk na rozwój rozproszonych źródeł energii, w tym zielonego ciepła i chłodu.

Panel Słoneczny uważa, że w przypadku energetyki słonecznej termicznej niezbędny jest powrót ulg podatkowych i kontynuowanie dofinansowania oraz poszerzanie zakresu dostępu do dotacji z funduszy ekologicznych dla osób kupujących małe systemy OZE.

Program dotacji powinien być wsparty ogólnokrajową kampanię edukacyjno-informacyjną. Z uwagi na rosnącą skalę polskiego przemysłu energetyki słonecznej oraz konieczność wprowadzania nowych technologii celem dalszego wzrostu wydajności i niezawodności urządzeń, i dalszą poprawę konkurencyjności, niezbędne jest też i wspieranie prac badawczo-rozwojowych w przemyśle oraz szkoleń i promocji wykwalifikowanych instalatorów.

Więcej informacji w załączonym materiale oraz na stronie : http://www.panelsloneczny.eu/do-pobrania/doc_details/22-stanowisko-panelu-producentow-urzdze-i-instalatorow-systemow-energetyki-sonecznej.html


Źródło: Panel Słoneczny 20×2020