Jak sprawdza się program dopłat do kolektorów?

Minęło kilka miesięcy od uruchomienia kredytów na zakup solarów z 45-procentową dotacją z NFOŚiGW. Jaką popularnością cieszy się ten program? {więcej}

Do programu dopłat do kolektorów zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystąpiło w czerwcu 6 banków, które kilka tygodni później uruchomiły w tym celu specjalną akcję kredytową. Zaciągnięcie kredytu na montaż instalacji solarnej w jednym z nich jest konieczne, aby otrzymać refundację poniesionych w związku z tym kosztów.

Na cały program dopłat do solarów Fundusz chce przeznaczyć 300 mln zł. Na jaką sumę opiewają złożone do tej pory wnioski i ile pieniędzy NFOŚiGW wypłacił już beneficjentom?

REKLAMA
REKLAMA

Więcej na portalu Heliosfera.pl w artykule: Jak działa program dopłat do solarów?

 

red. gramwzielone.pl