Dewelopment projektów fotowoltaicznych – najnowsze zmiany i wymagania: szkolenie

Dewelopment projektów fotowoltaicznych – najnowsze zmiany i wymagania: szkolenie

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty praktyczne on-line: Dewelopment projektów fotowoltaicznych, które odbędą się w dniu 28 marca 2023 r.

Warsztaty są poświęcone przedstawieniu dwóch rodzajów instalacji fotowoltaicznych: przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej na podstawie uzyskanych warunków przyłączenia (instalacje off site) oraz instalacji przyłączonych bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii i wytwarzających energię na potrzeby tego odbiorcy (instalacje on site).

Do obu wyróżnionych rodzajów instalacji fotowoltaicznych są stosowane odmienne regulacje, inny jest ich model biznesowy, inny sposób przyłączenia do sieci, a to wszystko rzutuje na odmienny proces dewelopmentu tych projektów.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z głównymi elementami procesu dewelopmentu, konkretnymi przykładami liczbowymi, regulacjami prawnymi wyznaczającymi proces dewelopmentu, a także jego praktycznymi uwarunkowaniami.

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line:

Dewelopment projektów fotowoltaicznych – najnowsze zmiany i wymagania

  • 28 marca 2023 r.

Program

8.45-9.15 Logowanie uczestników
9.15-10.15 Dwa możliwe rodzaje instalacji PV – on site i off site
– projekty on-site – przyłączone bezpośrednio do instalacji wewnętrznej odbiorcy energii
– projekty off-site – przyłączone do sieci dystrybucyjnej
– odrębne uregulowania prawne i regulacyjne (ograniczenia) dla obu rodzajów instalacji PV – co różni oba rodzaje projektów,
10.15-11.15 Instalacje PV w modelu rynku energii:
– sprzedaż energii z instalacji off-site – sposób sprzedaży, koszty i przychody; rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii
– sprzedaż energii z instalacji on-site – koszty i przychody, kalkulacja korzyści z tytułu budowy instalacji on-site (koszty dystrybucji, akcyza, koszty kolorowych certyfikatów); rodzaje umów niezbędnych dla sprzedaży energii
– instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia (tylko off site)
– instalacje fotowoltaiczne jako element spółdzielni/klastrów (spodziewane zmiany)
– instalacje fotowoltaiczne w systemie prosumenckim (dla prowadzących działalność gospodarczą)
11.15-11.25 Przerwa
11.25-12.25 Proces dewelopmentu instalacji PV off-site:
– decyzja lokalizacyjna – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego vs warunki zabudowy – ograniczenia, wpływ na proces dewelopmentu
– zabezpieczenie praw do gruntu – powierzchnia potrzebna do realizacji projektu, klasa ziemi, odrolnienia, forma prawna zabezpieczenia praw do gruntu (zakup ziemi czy jej dzierżawa), ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi – wystąpienie o decyzję lokalizacyjną (w obu wariantach istnienia planu i braku planu; właściwe organy, potrzebne dokumenty, rodzaj projektu technicznego niezbędnego na tym etapie, czas trwania)
– wystąpienie o decyzję środowiskową – czy potrzeba sporządzać raport oddziaływania na środowisko? Właściwe organy, potrzebne dokumenty, czas trwania;
– uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci– właściwi operatorzy sieci, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, koszty (zaliczki na poczet przyłączenia oraz opłaty);
– uzyskanie pozwolenia na budowę – właściwe organy, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty (w tym projekt budowlany), uzgodnienia z innymi organami oraz podmiotami;
– koncesja na wytwarzanie energii – kogo dotyczy? Właściwy organ, procedura, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, konsekwencje nieuzyskania koncesji, prawo do wytwarzania energii bez koncesji
– szczególne wymogi dla instalacji PV by mogła wystartować w aukcji
12.25-14.00 Proces dewelopmentu instalacji PV on-site – różnice w stosunku od instalacji off-site:
– co rozumiemy pod pojęciem instalacji on-site z punktu widzenia procesu dewelopmentu – czy potrzebna decyzja lokalizacyjna, czy potrzebna decyzja środowiskowa itd.
– warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – czy są niezbędne, kto występuje
– koncesja na wytwarzanie energii – czy niezbędna, kto występuje
– budowa instalacji on-site – formalne wymogi
14.00-14.25 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora – firmy Eurocon >>

PROWADZĄCY:

Grzegorz Skarżyński

Na rynku zielonej energii w Polsce od blisko 20 lat. Współzałożyciel i wiceprezes Polish Energy Partners, jednego z pierwszych niezależnych producentów energii w Polsce, aż do debiutu giełdowego. Przez blisko 10 lat dyrektor inwestycyjny hiszpańskiego funduszu Taiga Mistral, odpowiedzialny m.in. za dewelopment, budowę, sfinansowanie oraz zarządzanie portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 90 MW. Od dwóch lat związany ze szwajcarskim start-upem Pexapark.com, działającym na rynku energii z instalacji OZE a od kilku miesięcy ze szwedzkim Alight Energy specjalizującym się w fotowoltaicznych corporate PPA. Prowadzi także własną działalność doradczą. Absolwent SGH.

Przemysław Kałek

Radca prawny, od 20 lat specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji oraz prawa cywilnego. Doradza w sprawach regulacyjnych, transakcyjnych i antymonopolowych na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze elektroenergetycznym i gazowym, w tym operatorów systemów elektroenergetycznych oraz wytwórców energii elektrycznej. Świadczy kompleksowe usługi przy nabywaniu farm wiatrowych i fotowoltaicznych, budowie i eksploatacji elektrowni, reorganizacji przedsiębiorstw energetycznych, a także przy negocjowaniu kontraktów na przyłączenie i dostawy energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Kontakt i rejestracja:

EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany