Włoski miks energetyczny z rekordowym udziałem PV

Włoski miks energetyczny z rekordowym udziałem PV
Fot. Enel

Operator sieci Terna podał informacje na temat udziału poszczególnych źródeł w miksie energetycznym Włoch za ubiegły rok. Mimo, że włoski rynek fotowoltaiczny nie rośnie już tak dynamicznie jak jeszcze kilka lat temu, gdy był napędzany wyjątkowo korzystnymi taryfami za sprzedaż energii, udział PV w konsumowanej we Włoszech energii wzrósł w ubiegłym roku do rekordowego poziomu. 

Według Terna, włoskie elektrownie w ubiegłym roku wyprodukowały netto ok. 270,7  TWh energii elektrycznej, z czego konwencjonalne elektrownie wytworzyły ok. 180,8 TWh (w roku 2014 – 167 TWh), elektrownie wodne ok. 44,7 TWh (59,5 TWh w 2014 r.), elektrownie fotowoltaiczne – ponad 24,6 TWh (21,8 TWh), wiatrowe – 14,5 TWh (15 TWh), a geotermalne ok. 5,8 TWh (5,5 TWh).

Zwraca uwagę wyższa niż w przypadku energetyki wiatrowej produkcja energii z instalacji fotowoltaicznych, która w porównaniu do roku 2014 wzrosła o ok. 13 proc.

REKLAMA

Najwięcej energii włoskie systemy fotowoltaiczne wyprodukowały w lipcu 2015 r. – ok. 3,18 TWh, a najmniej w grudniu – ok. 0,9 TWh.

REKLAMA

Konsumpcja energii we Włoszech wyniosła w ubiegłym roku w sumie ponad 315,2 TWh i wzrosła o ok. 1,5 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Import energii w 2015 r. wyniósł 50,8 TWh, a eksport 4,4 TWh.

Udział fotowoltaiki w konsumpcji energii we Włoszech wyniósł w ubiegłym roku rekordowe 7,8 proc. Tak wysokiej wartości nie zanotował dotąd w swoim miksie energetycznym żaden inny kraj.

Dane na temat wzrostu zainstalowanego potencjału PV we Włoszech w ubiegłym roku nie są jeszcze znane, jednak magazyn Rebewables International szacuje, że zwiększył się on w 2015 r. o około 250 MW, a całkowita moc instalacji fotowoltaicznych we Włoszech wynosi obecnie już ok. 18,8 GW. Więcej w Europie mają tylko Niemcy, których skumulowany potencjał PV to obecnie ok. 39 GW. 

gramwzielone.pl