DAS Solar wdraża praktyki ESG i promuje standaryzację wymiarów modułów

DAS Solar wdraża praktyki ESG i promuje standaryzację wymiarów modułów
DAS Solar

DAS Solar wdraża praktyki ESG i współpracuje z największymi producentami PV w celu promowania standaryzacji wymiarów modułów o prostokątnych ogniwach krzemowych.

DAS Solar, we współpracy z ośmioma przedsiębiorstwami fotowoltaicznymi, wspólnie wprowadził inicjatywę mającą na celu standaryzację wymiarów modułów o prostokątnych ogniwach krzemowych. Po wnikliwej dyskusji osiągnięto jednomyślny konsensus dotyczący standardu wymiarów oraz odległości pomiędzy otworami na pionowych bokach modułów. Jako czołowa marka w branży fotowoltaicznej, DAS Solar dąży do redukcji kosztów, zwiększenia efektywności i przyspieszenia integracji w ramach łańcucha wartości branży, co umożliwia nową fazę współpracy z partnerami w ekosystemie fotowoltaicznym. Poprzez promowanie standaryzacji wymiarów modułów, przedsiębiorstwa mogą łagodzić skutki „wąskiego gardła” w łańcuchu dostaw, redukować marnotrawienie materiałów i ułatwiać bezproblemową integrację z projektami systemów klientów, jednocześnie propagując wartości ESG w całej branży.

 

DAS Solar

Promowanie standaryzacji wymiarów modułów o prostokątnych waflach krzemowych jest kluczowe dla rozwiązania problemów wynikających z różnic rozmiarów. Opierając się na współpracy w ramach branżowego ekosystemu, DAS Solar i największe wiodące przedsiębiorstwa przeprowadziły dogłębne badania, a ich wyniki poddano pod dyskusję. W związku z tym 72-ogniwowy moduł prostokątny produkowany przez DAS Solar będzie miał wymiary 2382 x 1134 mm, oferując tym samym wsparcie dla branży w dążeniu do standaryzacji i osiągnięcia normalizacji w całym łańcuchu wartości.

Jako lider w technologii typu N, DAS Solar zoptymalizował wymiary modułów we współpracy z wielką ósemką producentów PV. Wprowadzony i udoskonalony projekt modułu po aktualizacji zbudowany jest z prostokątnych ogniw typu N. W rezultacie, moduły te charakteryzują się wyższą wydajnością energetyczną i sprawnością konwersji w porównaniu do poprzednich tradycyjnych modułów. Obecnie ogniwa TOPCon typu N produkcji DAS Solar osiągają średnią sprawność konwersji powyżej 25,6 proc, dzięki czemu moduły 72-ogniwowe generują moc przekraczającą 620 W, wykazując imponującą efektywność modułu wynoszącą 23 proc. Te postępy umożliwiają obniżenie kosztu na wat, co znacznie redukuje koszt wygenerowania kilowatogodziny energii elektrycznej.

DAS Solar z pasją popiera i przewodzi w przyjęciu standardu wymiarów przez różne przedsiębiorstwa w branży, jako część swojego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility). Ponadto, DAS Solar aktywnie uczestniczy w „Photovoltaic Module Dimension Standardization Seminar Group” (Grupa Seminaryjna ds. Standaryzacji Wymiarów Modułów Fotowoltaicznych), co dowodzi jego zaangażowania w regularną komunikację i współpracę. DAS Solar, skupiając się na CSR, głosi ideę współpracy na szeroką skalę w całej branży, aby wprowadzić nową erę zrównoważonego i korzystnego dla wszystkich rozwoju w ekosystemie fotowoltaicznym. Poprzez tworzenie synergii i wspieranie współpracy, przemysł fotowoltaiczny może kwitnąć i wzmacniać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i dobro społeczne.

 

artykuł sponsorowany