Sterowniki SPV do farm PV w wykazie urządzeń certyfikowanych PTPiREE

Sterowniki SPV do farm PV w wykazie urządzeń certyfikowanych PTPiREE

Niezawodne i innowacyjne sterowniki farm fotowoltaicznych SPV znalazły się w wykazie urządzeń certyfikowanych PTPiREE.

Jakość wykonania, innowacyjność oraz zgodność z krajowymi wymogami Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) – tak w skrócie można opisać sterowniki dla farm fotowoltaicznych – SPV SM (strażnik mocy) oraz SPV RM (regulator mocy). Implementowane w wielu farmach fotowoltaicznych w kraju urządzenia zostały przebadane w renomowanej jednostce badawczej DNV i uzyskały certyfikat, który potwierdza ich zgodność z:

  • Kodeksem sieci
  • Warunkami i procedurami wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych (PTPiREE)
  • Wymogami w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)
  • Wymogami ogólnego stosowania wynikającego z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dn. 14 kwietnia 2016 r.

Certyfikat zgodności pozwolił także na umieszczenie sterowników SPV w wykazie certyfikowanych urządzeń PTPiREE, co umożliwia wykorzystanie rozwiązań firmy Apator w każdej powstającej lub już istniejącej farmie PV w kraju. Uzyskane uprawnienia zapewniają nie tylko bezpieczną integrację, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa w otoczeniu ciągłych zmian legislacyjnych. Jest to ważny kamień milowy w rozwoju stale poszerzającej się oferty Apatora rozwiązań dla OZE, w której można znaleźć przemysłowe magazyny energii, systemy do nadzoru farm fotowoltaicznych i wiatrowych, a także automatykę zabezpieczeniową.

Jakie funkcje pełnią sterowniki?

Sterowniki SPV w zależności od wybranej wersji mogą pełnić różne funkcje. Sterownik SPV RM zarządza farmą fotowoltaiczną, umożliwiając nie tylko precyzyjną regulację mocy czynnej i biernej, ale również działając jako sterownik telemechaniki, koncentrator danych oraz moduł komunikacyjny. Dzięki temu urządzenie umożliwia płynny przepływ danych między różnymi urządzeniami w systemie, jednocześnie dając szeroki wybór standardów fizycznych połączeń i protokołów. Co więcej, możliwe jest zintegrowanie sterowników SPV z analizatorami, systemami automatyki zabezpieczeniowej oraz dataloggerami, co umożliwia kompleksowe zarządzanie farmą fotowoltaiczną w połączeniu z systemami zarządzającymi klasy SCADA, tj. obecnym w ofercie Apatora systemem EKTIN.

 

fot. Apator

Z kolei sterownik SPV SM pełni funkcję strażnika mocy w instalacjach przemysłowych, gdzie produkcja energii jest wykorzystywana na potrzeby własne. Ten inteligentny sterownik zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed eksportem mocy czynnej do sieci dystrybucyjnej, chroniąc przed potencjalnymi karami finansowymi. Sterownik reguluje moc czynną na podstawie precyzyjnych pomiarów w punkcie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, co pozwala na optymalne zarządzanie energią w instalacjach przemysłowych. Oba warianty sterowników SPV zostały wyposażone w wbudowane modemy sieci komórkowej oraz porty Ethernet, umożliwiające łatwe podłączenie do zewnętrznego routera.

Dzięki zaimplementowanemu oprogramowaniu, użytkownicy mają również dostęp do zdalnej diagnostyki i parametryzacji w czasie rzeczywistym. Ponadto urządzenia mają możliwość aktualizacji oprogramowania i konfiguracji w dowolnym momencie, co zapewnia elastyczność i łatwość dostosowania sterowników do zmieniających się potrzeb operatora farmy.

Warto podkreślić, iż korzystanie z certyfikowanych sterowników fotowoltaicznych SPV to gwarancja najwyższej jakości, bezpieczeństwa i zgodności z najnowszymi standardami branży energetycznej. Dla inwestorów i operatorów farm fotowoltaicznych oznacza to pewność, że ich instalacje są w pełni zgodne z wymaganiami OSD.

Najnowsze karty katalogowe produktów, certyfikaty a także gotową dokumentację techniczną dla projektantów farm fotowoltaicznych można znaleźć na stronie internetowej www.apator.com: SPV SM i SPV RM.

Kontakt

e-mail: szymon.bendlewski@apator.com
tel. +48 783 830 194

e-mail: bok.automatyka@apator.com
tel. +48 42 638 75 00

www.apator.com

 

artykuł sponsorowany