KENO ma pierwsze takie stanowisko do badań modułów PV w Polsce

KENO ma pierwsze takie stanowisko do badań modułów PV w Polsce
Fot. KENO

KENO, polski producent konstrukcji montażowych, autoryzowany dystrybutor wiodących marek w branży energii odnawialnej na polskim oraz europejskim rynku uruchomił niedawno w ramach działu R&D stanowisko badawcze modułów fotowoltaicznych z symulatorem słonecznym klasy A+A+A+.

Wdrożone w KENO rozwiązanie jako jedyne na polskim rynku umożliwia przebadanie modułów fotowoltaicznych o gabarytach do 270 x 140 cm.

Czym jest symulator słoneczny?

Symulator słoneczny to urządzenie laboratoryjne używane w badaniach fotowoltaicznych do symulowania warunków działania światła słonecznego na moduły. Dzięki temu naukowcy, producenci oraz badacze mogą przeprowadzać testy wydajności oraz większości istotnych parametrów modułów PV w kontrolowanych warunkach zbliżonych do naturalnych warunków zewnętrznych. Zestaw może służyć również do testowania nowych produktów PV w szczególności do symulowania ich pracy na różnych rynkach, tj. przy różnych wartościach nasłonecznienia.

 

Laboratorium badawcze QuickSun 650Lab producenta Endeas. Fot. KENO

Co wyróżnia laboratorium badawcze KENO?

Zastosowane w zestawie źródło światła klasy A+A+A+ zapewnia najwyższą jakość symulacji oraz spełnienie standardów zgodne z normą IEC 60904-9 Ed.3. Ten rodzaj symulatora emituje światło o ciągłym widmie ksenonowym w zakresie 300-1200 nm, co pozwala na dokładne pomiary krzywej I-V oraz mocy modułów fotowoltaicznych zbudowanych w oparciu o ogniwa HJT, TOPCon, IBC itp. Dodatkowo, symulator firmy Endeas, producenta innowacyjnych technologii testowania dla przemysłu fotowoltaicznego, wykonuje test diod bypass – zgodnie z normą IEC 61215-2 oraz może prowadzić pomiary współczynnika temperaturowego modułu PV. Dzięki testom bezpieczeństwa elektrycznego (w tym badaniom Hipot oraz ciągłości uziemienia), można przeprowadzać testy najwyższej klasy bezpieczeństwa elektrycznego dla badanych modułów fotowoltaicznych.

Co ważne, KENO jako jedyna na polskim rynku firma wprowadziła rozwiązanie, które pozwala badać jedne z największych modułów fotowoltaicznych o wymiarach do 270 x 140 cm oraz stosować zaawansowane oprogramowanie gwarantujące dokładność na poziomie 200 mikrometrów/pixel, co pozwalać będzie na precyzyjne analizy i badania modułów PV zarówno własnej produkcji jak i tych importowanych. Zainstalowany zestaw oferuje także szybkie (w ciągu zaledwie kilku sekund) i skuteczne obrazowanie elektroluminescencyjne. Priorytetem konstruktorów KENO jest zapewnienie szybkości i efektywności pomiarów modułów PV przy dużej przepustowości badań. Dzięki zakupionemu symulatorowi słonecznemu czas pomiaru został znacząco skrócony, dzięki czemu dział R&D może zwiększyć wydajność pracy.

 

Korzyści z badań

Symulator działu R&D KENO pracuje na najnowszej wersji oprogramowania testowego dostępnej w Polsce dla tej klasy urządzeń, zapewniając usługi i funkcje, które nie były do tej pory w naszym kraju dostępne.

Takie badanie pozwala:

  • zmierzyć rzeczywistą wydajność modułu podczas ekspozycji na intensywne światło słoneczne, co pozwala ocenić, czy moduł osiąga deklarowaną moc maksymalną względem warunków STC,
  • dokładnie poznać charakterystyki elektryczne modułu w różnych warunkach temperaturowych i nasłonecznienia, co jest ważne dla oceny jego wydajności i spójności z deklarowanymi przez producenta danymi technicznymi,
  • ocenić, czy będzie poprawnie pracował z innymi modułami w obwodzie,
  • w skrajnych przypadkach ocenić stopień i rodzaj uszkodzenia modułu fotowoltaicznego.

 

Moduł fotowoltaiczny, na którym nie widać żadnych uszkodzeń. Fot. KENO

 

 

Badanie tego samego modułu ujawniające niewidoczne gołym okiem uszkodzenia, w tym przypadku uszkodzenia strukturalne, pęknięcia ogniwa. Fot. KENO

Przebadanie modułu umożliwia wykluczenie wszelkiego rodzaju uszkodzenia powodujące zmniejszenie wydajności modułu, jego przegrzewanie się, co może skutkować podniesieniem temperatury elementu do bardzo dużej wartości. Aby temu zapobiec, można skorzystać z laboratorium KENO i przeprowadzić badanie modułu.

Skorzystaj z laboratorium i zbadaj moduł

KENO świadczy usługi badania modułów, dzięki którym można je łatwo i sprawnie segregować pod względem ich mocy lub sprawności. Użycie symulatora pozwala na przetestowanie modułów przed ich zainstalowaniem, co minimalizuje ryzyko potencjalnych problemów w przyszłości i daje pewność co do ich deklarowanych parametrów. Umożliwia to również partnerom i klientom KENO dobór najlepszych możliwych na Polskim rynku rozwiązań w zakresie efektywności i niezawodności PV do ich specyficznych potrzeb.

Powyższe badania mogą być pomocne w przypadku weryfikacji przy wystąpieniach zdarzeń nagłych takich, jak wichury, zerwania instalacji, wyładowania bezpośrednie, aby zweryfikować możliwość wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela lub w przypadku odmowy jego wypłaty np. jako potwierdzenie zasadności roszczenia przez stronę poszkodowaną.

Firma zachęca do korzystania z zainstalowanego zaawansowanego stanowiska badawczego, które zapewni precyzyjny i niezawodny sposób badań modułów fotowoltaicznych oraz będzie gwarancją najwyższej jakości i trwałości dostarczanych produktów PV, wyznaczając tym samym nowe standardy w zakresie gwarantowania niezawodności PV w Polsce. To doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy dążą do osiągnięcia najwyższej jakości i wydajności w swoich projektach fotowoltaicznych. Już nie deklaracja producenta, ale niezależne badania będą podstawą do oceny jakości oferowanych modułów PV, co wyróżnia ofertę KENO od firm konkurencyjnych w Polsce i za granicą.

Usługę badania można zamówić na Platformie B2B KENO: b2b.keno-energy.com w zakładce Oferta > Usługi > Usługa weryfikacji poprawnego działania modułu fotowoltaicznego.

 

artykuł sponsorowany