FSU – Innowacyjny system ochrony podczas pożaru obiektu z fotowoltaiką

FSU - Innowacyjny system ochrony podczas pożaru obiektu z fotowoltaiką
Fot. Ekovo

Zastosowanie systemów fotowoltaicznych w budynkach wiąże się nie tylko z zamianą energii słonecznej na energię elektryczną, ale również ze zwiększeniem walorów estetycznych nieruchomości. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana na elewacjach budynków pozwala zwiększyć ich ochronę termiczną. Dzięki szybkiemu rozwojowi branży fotowoltaicznej, systemy PV można łatwo zintegrować pod względem architektonicznym z elementami konstrukcji budynków, takimi jak dachy, czy pionowe elementy elewacji. Jednak zastosowanie systemów PV jako elementów konstrukcyjnych może być bardzo niebezpieczne w przypadku pożarów w obiektach.

Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania instalacji fotowoltaicznych. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z dużą przemysłową instalacją lub z mikroinstalacją domową, należy ochronić ludzi i mienie przed ewentualnym skutkami pożaru.

Instalacje fotowoltaiczne, choć korzystne dla użytkowników i środowiska dzięki generowaniu odnawialnej energii elektrycznej, stwarzają poważne zagrożenia dla strażaków podczas pożaru wewnątrz budynku. Nawet, gdy zasilanie jest wyłączone, panele generują wysokie napięcie elektryczne prądu stałego osiągające nawet 1000 V w całym obwodzie fotowoltaicznym.

Stosowane na rynku rozłączniki prądu stałego i wyłączniki ppoż. są urządzeniami, które gwarantują tylko częściowe bezpieczeństwo. Odpowiadają jedynie za odcięcie prądu, ale nie likwidują wysokiego napięcia po stronie DC, które stwarza poważne niebezpieczeństwo w przypadku gaszenia pożaru wodą.

Jednym z najnowszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa systemów fotowoltaicznych jest Fire Safety Unit (FSU) od firmy Ekovo.

Fot. Ekovo

FSU to system, który został zaprojektowany specjalnie w celu minimalizacji ryzyka porażenia prądem podczas pożaru budynku z fotowoltaiką.

W przypadku pożaru, FSU redukuje napięcie w całym obwodzie niemal do zera, umożliwiając strażakom bezpieczną akcję ratunkową.

Urządzenie uzyskało pozytywną opinię od Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i jest obecnie jedynym urządzeniem tego typu dostępnym na rynku, chronionym zgłoszeniem patentowym nr P441121.

Wraz z rosnącą potrzebą ochrony ludzi, mienia i środowiska, FSU staje się kluczowym narzędziem dla każdego, kto aspiruje do wykorzystywania energii odnawialnej na bezpieczną skalę. Dzięki takim innowacjom, możemy cieszyć się korzyściami płynącymi z energii słonecznej, nie rezygnując przy tym z naszego bezpieczeństwa. Praca nad rozwojem technologii, takich jak Fire Safety Unit, jest dowodem na to, że możemy osiągnąć harmonię między odnawialnymi źródłami energii, a ochroną przed potencjalnymi zagrożeniami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.ekovo.pl.

Kontakt

e-mail: pv@ekovo.pl
tel.: +48 733 908 777

 

artykuł sponsorowany