Ministerstwo chce przesunąć wirtualnego prosumenta

Ministerstwo chce przesunąć wirtualnego prosumenta
Energa

Osoby, które chcą zostać prosumentami, a nie mają możliwości montażu instalacji OZE w obrębie własnej nieruchomości, będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Resort klimatu chce odłożyć w czasie wdrożenie koncepcji wirtualnego prosumenta, zakładającej zdalną produkcję energii i pomniejszanie w ten sposób rachunków za energię pobieraną w punkcie oddalonym od miejsca wytwarzania energii.

Wprowadzenie pojęcia wirtualnego prosumenta do ustawy o odnawialnych źródłach energii miało zapewnić możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci w innym miejscu niż punkt odbioru energii.

Zgodnie z obowiązującą definicją, zawartą w ustawie o OZE, wirtualny prosument to:

REKLAMA

„Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”.

Jak będzie rozliczany wirtualny prosument?

Prosument wirtualny ma korzystać z takiego samego systemu rozliczeń jak klasyczny prosument energii odnawialnej, czyli z net-billingu. Ten system zakłada odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci – na podstawie wartości energii ustalonej według ceny giełdowej. Rozliczenia energii mają być prowadzone z wykorzystaniem kont prosumenckich, które prowadzą sprzedawcy energii.

Zgodnie z nadal obowiązującą wersją ustawy o OZE koncepcja wirtualnego prosumenta powinna wejść w życie 2 lipca 2024 r. Wygląda jednak na to, że ten termin zostanie przesunięty.

Prosument wirtualny rok później

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowuje projekt ustawy o bonie energetycznym, w którym mają się pojawić regulacje przesuwające termin wprowadzenia wirtualnego prosumenta. Resort tłumaczy, że przepisy regulujące funkcjonowanie prosumenta wirtualnego energii odnawialnej są uzależnione od działania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

CSIRE to system informacyjny, który ma służyć do przetwarzania informacji o krajowym rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynkowych oraz wymiany informacji między użytkownikami systemu elektroenergetycznego. Nad jego wdrożeniem pracuje operator krajowego systemu elektroenergetycznego, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

REKLAMA

Pierwotnie wdrożenie CSIRE miało nastąpić w połowie 2024 r. Później zostało jednak przesunięte na połowę 2025 r. przez przyjętą w połowie zeszłego roku nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Jak tłumaczy MKiŚ, z tego powodu konieczna jest harmonizacja terminu wejścia w życie przepisów dotyczących prosumenta wirtualnego energii odnawialnej z terminem wejścia w życie CSIRE.

Wirtualny prosument nie zadziała bez CSIRE

Autorzy projektu ustawy o bonie energetycznym tłumaczą, że ostatnia nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, z lipca 2023 r., ustaliła przesunięcie terminu rozpoczęcia działalności Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii o rok – na 1 lipca 2025 r. – a przepisy regulujące funkcjonowanie prosumenta wirtualnego są uzależnione od działania CSIRE. Ministerstwo klimatu podkreśla, że bez wdrożenia CSIRE nie ma możliwości prowadzenia rozliczeń dla wirtualnych prosumentów.
.

.
Resort klimatu zwraca uwagę, że z instytucją prosumenta wirtualnego powiązany jest wymóg zawarty w ostatniej nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Jej przepisy zobowiązują inwestora planującego budowę elektrowni wiatrowej na terenie danej gminy do wydzielenia co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej do objęcia udziałów w formule prosumenta wirtualnego. Udział ten nie może być większy niż 2 kW na każdy punkt poboru energii prosumenta wirtualnego.

Twórcy ustawy o bonie energetycznym podkreślają, że mechanizm partycypacji społecznej w inwestycjach wiatrowych – na zasadzie wirtualnego prosumenta – nie będzie prawidłowo działał bez CSIRE.

„Instytucja prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, która została uregulowana w ustawie o OZE, jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem CSIRE. Oznacza to, że nie jest możliwe prowadzenie rozliczeń prosumenta wirtualnego energii odnawialnej bez funkcji przetwarzania informacji o rynku energii, co gwarantuje jedynie CSIRE” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o bonie energetycznym.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.