Największa farma fotowoltaiczna w Serbii z modułami Tongwei

Największa farma fotowoltaiczna w Serbii z modułami Tongwei
Fot. Tongwei

Przewodniczący Chin Xi Jinping został zaproszony przez Francję, Serbię i Węgry do złożenia wizyty państwowej w celu wzmocnienia i zacieśnienia stosunków Chin z tymi trzema krajami. Niedawna wizyta przewodniczącego w Serbii miała miejsce osiem lat po jego ostatniej wizycie w tym kraju. Podczas wizyty Xi Jinping opublikował w serbskich mediach artykuł zatytułowany „Niech światło przyjaźni świeci na drodze współpracy chińsko-serbskiej”. W artykule wielokrotnie odnosił się do wzajemnej pomocy i współpracy, demonstrując głęboką przyjaźń między narodami Chin i Serbii. W ramach planu „Jeden pas, jeden szlak” Serbia, perła Półwyspu Bałkańskiego, jest świadkiem nowej współpracy między obiema stronami.

Przemysł fotowoltaiczny jest integralną częścią nowej współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a Serbią, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i zrównoważonego rozwoju Serbii. Dysponując doskonałymi kompetencjami technicznymi i zdolnościami do tworzenia innowacji, firma Tongwei bierze istotny udział w budowie projektów fotowoltaicznych w Serbii, także przyczyniając się do rozwoju tego kraju i zacieśniania chińsko-serbskiej współpracy.

Moduły fotowoltaiczne Tongwei

Farma fotowoltaiczna w Saraorci zbudowana przez PowerChina ma łączną moc zainstalowaną 13,86 MW. Jest to największa elektrownia fotowoltaiczna zbudowana w Serbii przez chińskie przedsiębiorstwo (w zakresie mocy zainstalowanej w ramach pojedynczego projektu). To także pierwszy w tym kraju projekt fotowoltaiczny zbudowany przez PowerChina na zasadzie generalnego wykonawstwa. Firma Tongwei dostarcza swoje inteligentne moduły fotowoltaiczne do tego projektu.

Od momentu nawiązania współpracy firma Tongwei wykonała zlecenie dostarczenia modułów fotowoltaicznych dla tej inwestycji dzięki szerokim możliwościom produkcyjnym i efektywnemu łańcuchowi logistycznemu. Aby zapewnić wysoką jakość swoich produktów, firma Tongwei wdrożyła sześć etapów zapewniania jakości zgodnych z rygorystycznymi standardami i wymaganiami. Obejmują one wybór i kontrolę surowców, zarządzanie procesem produkcji, testowanie i certyfikację środowiska wielozadaniowego, kontrolę procesu systemu jakości, kontrolę jakości wysyłki oraz obsługę klienta. Zastosowanie tych środków zapewnia doskonałą jakość produktów firmy Tongwei, co stanowi gwarancję powodzenia budowy projektu.

Impuls dla rozwoju

Budowa farmy fotowoltaicznej w Saraorci nie tylko stworzyła 200 miejsc pracy dla okolicznych społeczności, ale także będzie stanowić stały impuls dla rozwoju gospodarczego i poprawy warunków społecznych Serbii.

Elektrownia fotowoltaiczna Saraorci, która jest obecnie jedną z największych elektrowni fotowoltaicznych w Serbii, ma zostać podłączona do sieci elektrycznej i rozpocząć działalność komercyjną do końca maja tego roku. Po uruchomieniu farma fotowoltaiczna zapewni około 16 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie. Taka produkcja energii odpowiada średniej rocznej oszczędności 5100 ton zużycia węgla. Szacuje się, że po uruchomieniu farmy fotowoltaicznej z modułami PV firmy Tongwei, przyszłe roczne emisje dwutlenku węgla zostaną zmniejszone o 16 tys. ton, dwutlenku siarki – o 2,7 tony, a tlenków azotu – o 3,2 tony. Dlatego można powiedzieć, że uruchomienie tego projektu może w znacznym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Ukończenie budowy farmy fotowoltaicznej w Saraorci symbolizuje nowy etap współpracy między Chinami a Serbią i przyczyni się do rozwoju energii odnawialnej na Bałkanach. Dodatkowo ukończenie projektu może zapewnić Serbii możliwość przejścia z konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne, zapewniając jednocześnie cenne doświadczenie dla innych krajów. Można zatem stwierdzić, że chińsko-serbska współpraca w ramach inicjatywy „Jeden pas, jeden szlak” może promować rozwój gospodarczy, a także przyczyniać się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa jako całości.

W krajach zlokalizowanych na terenach objętych projektem „Jeden pas, jeden szlak” planowane są kolejne projekty związane z energią odnawialną, do których Tongwei może dostarczyć swoje moduły fotowoltaiczne. Poprzez zastosowanie inteligentnych modułów firma Tongwei ma nadzieję przyczynić się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

 

Tongwei – materiał sponsorowany