Berlin wznawia dopłaty do domowych magazynów energii

Berlin wznawia dopłaty do domowych magazynów energii
Fot. Sonnenbatterie

Na początku przyszłego miesiąca w Niemczech zostanie wznowiony program rządowych dopłat do zakupu i montażu domowych magazynów energii, które pozwoliłyby niemieckim gospodarstwom domowym przechować wyprodukowaną przez nie energię i wykorzystać ją w porze, gdy energii nie zapewni na bieżąco instalacja fotowoltaiczna.

Niemiecki rząd zdecydował się na przedłużenie dofinansowania do montażu domowych magazynów energii – mimo, że wcześniej Berlin zapewniał, że realizowany do tej pory program nie będzie kontynuowany.

Niemiecki rząd wdrożył program dopłat do domowych magazynów energii w wysokości maks. 660 euro/kWh kilka lat temu (więcej o zasadach dopłat w poprzedniej wersji programu), a ostatnio Berlin informował, że program nie będzie kontynuowany i wygaśnie w tym roku, ponieważ zrealizowano jego cele.

REKLAMA

Do tej pory środki przyznane przez rząd w Berlinie od 2013 r. pozwoliły na sfinansowanie około 19 tys. domowych systemów magazynowania energii, generując inwestycje warte 450 mln euro.

Teraz wiadomo, że program będzie kontynuowany, ale na zmodyfikowanych zasadach, które mają odzwierciedlać nowe realia na rynku.

REKLAMA

Niemiecki rząd przeznaczy na ten cel 30 mln euro, a nowy program ma ruszyć z początkiem przyszłego miesiąca. Środków ma wystarczyć do końca roku 2018. Programem będzie zarządzać, podobnie jak wcześniej, federalny bank KfW.

Jak informuje serwis Energie-Experten.org, zgodnie z zasadami dofinansowania, beneficjenci programu będą mogli ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z opcją refundacji części poniesionych kosztów – do maks. 25 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych wyłącznie na zakup i montaż magazynu energii.

Jednak już od lipca br. ten poziom zostanie obniżony z 25 proc. do 22 proc., od stycznia 2017 r. do 19 proc., od lipca 2017 r. do 16 proc., od stycznia 2018 r. – do 13 proc., a w drugiej połowie 2018 r. – do 10 proc.

Kryterium kwalifikacji inwestycji do programu to maks. moc instalacji fotowoltaicznej na poziomie 30 kWp. Dodatkowy warunek to ograniczenie ilości energii wprowadzanej do sieci dzięki wykorzystaniu magazynu energii do maks. 50 proc. uzysku energii z PV.

gramwzielone.pl