Kryzys w Grecji dopadł fotowoltaikę

Kryzys w Grecji dopadł fotowoltaikę
Fot. Paul Papadimitriou, flickr cc

W ubiegłym roku w Grecji zainstalowano systemy fotowoltaiczne o mocy wynoszącej zaledwie 8 MW. Zdaniem PV Magazine, tak niski potencjał nowych instalacji wynika bardziej z ogólnego kryzysu gospodarczego, który ogarnął ten kraj, niż z warunków, na jakich można eksploatować w Grecji instalacje fotowoltaiczne.  

Jak wynika z danych greckiego operatora LAGIE, z 8 MW instalacji fotowoltaicznych, które powstały w ubiegłym roku w Grecji, 7 MW podłączono już w styczniu i lutym 2015 r.

Spadek dynamiki greckiego rynku fotowoltaicznego był już zauważalny w 2014 r., w którym zainstalowano w Grecji tylko 13 MW nowych systemów PV. Tymczasem w latach 2012 i 2013 Grecy zainstalowali odpowiednio 890 MW i 1 047 MW elektrowni solarnych.

REKLAMA

Te liczby potwierdzają, że podczas gdy poprzedni rząd Samarasa zawiesił rozwój tego sektora, kolejny rząd, który powstał w styczniu 2015 r., zabił go całkowicie komentuje PV Magazine. 

Spadek potencjału nowych instalacji fotowoltaicznych w Grecji to w pewnej mierze efekt cięć w systemie wsparcia, który zatrzymał rozwój greckiej branży fotowoltaicznej w 2014 r. Pod koniec tamtego roku nabrała ona jednak nadziei na szybszy rozwój po tym, jak grecki rząd zaproponował wprowadzenie korzystnego systemu net-meteringu.

REKLAMA

Pierwszą rundę przyjmowania aplikacji w ramach net-meteringu, do której można było zgłaszać instalacje przyłączane do sieci niskiego napięcia, ogłoszono w maju. Później, w październiku 2015 r., ogłoszono drugą rundę naboru aplikacji dot. przyłączeń instalacji PV w ramach net-meteringu – tym razem instalacji przyłączanych bezpośrednio do sieci średniego napięcia.

Grecki operator sieci dystrybucyjnych HEDNO do stycznia 2016 r. przyjął 433 aplikacje dot. instalacji o łącznej mocy 8,16 MW – z tego 359 aplikacji dotyczyło instalacji na dachach. HEDNO zaproponował umowy przyłączeniowe w przypadku 90 proc. otrzymanych wniosków.

Cytowany przez PV Magazine przedstawiciel greckiego stowarzyszenia branży solarnej HELAPCO szacuje, że w tym roku w Grecji powstaną w ramach net-meteringu instalacje PV o mocy ok. 10-15 MW, a dodatkowe ok. 30 MW powstałoby, gdyby grecki rząd uruchomił zapowiadane na ten rok aukcje.

PV Magazine dodaje, że problemem dla branży PV w ogarniętej kryzysem Grecji jest utrudniony dostęp do finansowania. – Polityczny i gospodarczy chaos, który dręczył Grecję w 2015 r. i trwa nadal w 2016 r., to główna bariera w rozwoju sektora solarnego – konkluduje magazyn. 

gramwzielone.pl