139 EUR/MWh w kolejnej aukcji dla PV we Francji

139 EUR/MWh w kolejnej aukcji dla PV we Francji
Fot. Fronius

We Francji ogłoszono wyniki kolejnej aukcji dla inwestorów budujących elektrownie fotowoltaiczne. Tym razem licencję na realizację w ramach systemu aukcyjnego przyznano projektom mniejszych, dachowych instalacji fotowoltaicznych.

Tym razem o wsparcie w postaci stałej, gwarantowanej ceny za sprzedaż energii rywalizowali właściciele projektów fotowoltaicznych o mocy od 100 kW do 250 kW, które będą zlokalizowane na dachach lub zadaszeniach parkingów, czyli na tzw. carportach.

Francuski rząd przyznał wsparcie dla 349 projektów o łącznej mocy 80,2 MW. Wartość tych inwestycji szacuje się łącznie na ok. 130 mln euro.

REKLAMA

Ich właściciele otrzymają prawo do sprzedaży energii po stałej, średniej cenie 139 EUR/MWh. Jak zwraca uwagę PV Tech, ta cena jest niższa o 9 proc. w porównaniu do ceny przyznanej projektom podobnej wielkości w aukcji zorganizowanej w 2013 r.

REKLAMA

Projekty wyłonione do realizacji w ostatniej aukcji dla PV mają zostać uruchomione w tym i przyszłym roku. Francuskie władze zakładają, że po uruchomieniu te instalacje będą produkować razem ok. 100 GWh energii elektrycznej rocznie.

Wcześniej, w grudniu 2015 r., francuski rząd podał wyniki aukcji dla projektów zakładającej budowę większych elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 250 kW. 

W przypadku naziemnych projektów średnia cena za energię w tej aukcji była niższa o 23 proc. niż w poprzedniej, a w grupie projektów dachowych cena była niższa o 18 proc., natomiast w grupie instalacji montowanych jako elementy zadaszenia – głównie na tzw. carportach, czyli zadaszeniach parkingów – o 15 proc. W pierwszej grupie średnia oferowana cena za energię w tej aukcji wyniosła w przypadku zwycięskich projektów 82 EUR/MWh, w drugiej grupie – 129 EUR/MWh, a w trzeciej – 124 EUR/MWh.

Potencjał fotowoltaiki we Francji wzrósł na koniec 2015 r. do 6,55 GW.

gramwzielone.pl