WFOŚiGW w Katowicach wspiera inwestycje PV w gm. Herby

WFOŚiGW w Katowicach wspiera inwestycje PV w gm. Herby
Foto. SolarWorld

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach poinformował o dofinansowaniu kolejnej inwestycji mającej na celu montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, realizowanej przez gminę Herby

W 2015 roku gmina Herby uzyskała z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowania w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek na realizację 6 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zrealizowano instalacje m.in. na obiektach oczyszczalni ścieków w Herbach i Lisowie, na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Herbach, zasilające pływalnię w Herbach oraz wspomagające zasilanie ujęć wody w Lisowie i Herbach.

REKLAMA
REKLAMA

Realizację tych inwestycji WFOŚiGW w Katowicach wsparł dofinansowaniem w formie dotacji na kwotę 228 553 zł oraz pożyczek na kwotę 364 419 zł.

Tym razem dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację zabudowy drugiej mikroinstlacji fotowoltaicznej do zasilania pływalni zlokalizowanej w Herbach.

Jak podaje WFOŚiGW w Katowicach, w trakcie rozpatrywania są jeszcze 2 wnioski tej gminy dotyczące budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej na następnym ujęciu wody w Herbach oraz kolejnej na oczyszczalni ścieków w Lisowie.

gramwzielone.pl