Coraz niższa cena za energię w niemieckich aukcjach dla PV

Coraz niższa cena za energię w niemieckich aukcjach dla PV
Fot. Fronius

W kolejnej aukcji dla inwestorów zainteresowanych budową naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech padł kolejny rekord średniej ceny, którą zaoferowano za sprzedaż energii w przypadku projektów, które otrzymały prawo do realizacji. 

W przeprowadzonej na początku tego miesiąca aukcji dla PV w Niemczech zanotowano jak dotąd najniższą, średnią cenę, po której energię będą mogli sprzedawać inwestorzy, którzy otrzymali prawo do realizacji swoich projektów. Średnia cena zaproponowana w przypadku nagrodzonych projektów wyniosła 0,0741 euro/kWh. Natomiast we wcześniejszej, grudniowej aukcji osiągnięto najniższą wówczas cenę za sprzedawaną energię, którą ustalono dla zwycięskich ofert na 0,08 euro/kWh.

W ostatniej aukcji wstępnie do podziału przeznaczono łączną moc projektów na poziomie 125 MW. Nagrodzony potencjał był w sumie nieznacznie wyższy i wyniósł 128 MW, na co złożyło się 21 projektów. W sumie do ostatniej aukcji zgłoszono 108 ofert, których łączny potencjał wyniósł 540 MW. Z tego wykluczono na wstępie 16 niekompletnych wniosków.

REKLAMA
REKLAMA

W Niemczech w każdej aukcji przyjmuje się maksymalną cenę za energię, która może być sprzedawana w systemie aukcyjnym. Jej przekroczenie w zgłoszonej ofercie dyskwalifikuje od razu danego inwestora z możliwości ubiegania się o wsparcie. We wcześniejszej grudniowej aukcji maksymalną cenę ustalono na 0,1108 euro/kWh. Tym razem, w aukcji przeprowadzonej na początku tego miesiąca, maksymalną cenę ustalono na minimalnie wyższym poziomie 0,1109 euro/kWh.

Ponadto, w ostatniej aukcji cena za sprzedaż energii została ustalona w modelu pay as bid, tzn. operatorzy zrealizowanych farm fotowoltaicznych będą mogli sprzedawać energię po zaproponowanej przez nich cenie. Podobny model rozliczenia zastosowano w pierwszej z trzech zrealizowanych w ubiegłym roku aukcji, która odbyła się w kwietniu 2015 r. Z kolei w aukcjach sierpniowej i grudniowej ustalono cenę za energię, która będzie przysługiwać za produkcję energii z nagrodzonych projektów, na jednakowym poziomie stanowiącym górną granicę cen w przypadku projektów, które zakwalifikowano do wsparcia

W tym roku Bundesnetzagentur ma zorganizować aukcje, w których przyzna licencje na realizację naziemnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 400 MW, a w kolejnym – o mocy 300 MW. Natomiast w ubiegłym roku w aukcjach przyznano licencję na realizację projektów o łącznej mocy ponad 500 MW. Jednak jak na razie realizacji doczekało się tylko kilka z nagrodzonych projektów, co poddaje w wątpliwość skuteczność aukcji jako mechanizmu wspierającego rozwój potencjału OZE, a także atrakcyjność przyznanych licencji przy uzyskanych relatywnie niskich cenach za energię, które mogą ostatecznie zniechęcić część inwestorów do zrealizowania swoich projektów. 

gramwzielone.pl