GTM: w tym roku znowu padnie rekord nowego potencjału PV

GTM: w tym roku znowu padnie rekord nowego potencjału PV
Fot. Acciona

Firma konsultingowa GTM Research, które specjalizuje się w analizach globalnego sektora fotowoltaicznego, przedstawiła prognozę rozwoju globalnego rynku PV do roku 2020. 

GTM Research szacuje w kolejnej edycji raportu Global Solar Demand Monitor, że w tym roku globalny potencjał fotowoltaiki wzrośnie aż o 66 GW, czyli o 21 proc. więcej niż w rekordowym dotąd roku 2015. W 2017 r. wzrost zainstalowanego na całym świecie potencjału PV ma nieznacznie zwolnić – przez pogorszenie się warunków do inwestowania w Chinach, Japonii i Wielkiej Brytanii, jednak już w roku 2020 r. roczny potencjał nowych instalacji ma sięgnąć 95 GW.

Wśród najważniejszych trendów, które zdecydują o tegorocznej dynamice globalnego rynku solarnego GTM Research wymienia na pierwszym miejscu zmniejszenie stałych cen za sprzedaż energii z PV w Chinach. Póki co, tylko w I kwartale br. chiński potencjał PV zwiększył się o niesamowitą wartość 7 GW, a łączny potencjał PV w Chinach przekroczył już 50 GW. Tak szybki wzrost potencjału nowych instalacji mógł wynikać z pośpiechu inwestorów podyktowanego chęcią wejścia do systemu nadal obowiązujących, wyższych taryf.

REKLAMA

Drugi trend, który wymienia GTM i który ma zdecydować o tegorocznym rozwoju globalnego sektora PV, to nieoczekiwane przedłużenie przez amerykańskie władze ulg podatkowych dla inwestorów w sektorze PV.

Trzeci czynnik to zmniejszanie stałych cen za energię z PV w Japonii. Czwarty czynnik jest również negatywny i również związany ze zmniejszaniem taryf gwarantowanych – tym razem w Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Piąty trend, który wymienia GTM, to realizacja ambitnych planów PV w Indiach, które obecnie przekładają się na portfolio prowadzonych projektów, których łączną moc GTM szacuje na 23 GW. W roku fiskalnym kończącym się 31 marca br. w Indiach zainstalowano 3,018 GW systemów fotowoltaicznych, podczas gdy rządowy cel zakładał instalację 1,4 GW. Dzięki temu całkowity potencjał fotowoltaiki w Indiach wzrósł do 6,762 GW. Do 2022 r. w Indiach ma działać – według planów indyjskiego rządu – aż ok. 100 GW elektrowni PV, z czego 40 proc. mają stanowić instalacje dachowe.

Wymienione wyżej rynki to skala rocznych inwestycji w fotowoltaice liczona w gigawatach. Jak ocenia GTM Research, obecnie już 13 krajów przekroczyło poziom skumulowanej mocy PV na poziomie minimum 2 GW, a w 2020 r. ta liczba ma wzrosnąć do ponad 20.

Na znaczeniu na globalnej mapie fotowoltaiki ma zyskać region Ameryki Północnej i Południowej. W dalszym ciągu ma natomiast maleć znaczenie rynku europejskiego. W 2020 r. udział państw Starego Kontynentu w globalnym potencjale nowych instalacji ma zmaleć z 15 proc. w ubiegłym roku do 13 proc.: 

Źródło: GTM Research Global Solar Demand Monitor.

gramwzielone.pl