Coraz niższa cena energii z fotowoltaiki w Niemczech

Coraz niższa cena energii z fotowoltaiki w Niemczech
Belectric press

W niemieckich aukcjach dla inwestorów planujących budowę farm fotowoltaicznych padł kolejny rekord średniej ceny energii, którą zaproponowano w przypadku zwycięskich ofert. 

W ubiegłym roku Niemcy przeprowadzili trzy pilotażowe aukcje dla fotowoltaiki. W pierwszych dwóch aukcjach, które przeprowadzono na początku kwietnia i sierpnia, do podziału był potencjał po 150 MW. W trzeciej, grudniowej aukcji udostępniono natomiast licencje dla projektów o łącznej mocy 200 MW. Tym razem, w aukcji przeprowadzonej 1 kwietnia br., inwestorzy mogli zagospodarować potencjał rzędu 125 MW. 

W każdej z organizowanych w Niemczech od ubiegłego roku aukcji dla fotowoltaiki przyjmowano maksymalną cenę za energię, która może być sprzedawana w systemie aukcyjnym i której przekroczenie w zgłoszonej ofercie dyskwalifikowało od razu danego inwestora z możliwości ubiegania się o wsparcie. W ostatniej, kwietniowej aukcji maksymalną cenę ustalono na 0,1108 euro/kWh.

REKLAMA

W grudniowej aukcji w Niemczech osiągnięto najniższą dotąd cenę za sprzedawaną energię, którą ustalono dla zwycięskich ofert na 0,08 euro/kWh. Nie wiadomo jednak czy tak niskie ceny przełożą się na realizację wszystkich projektów. Na tą wątpliwość wskazuje zresztą niemiecka federalna agencja Bundesnetzagentur, która odpowiada za organizację aukcji. 

W aukcji sierpniowej i grudniowej ustalono cenę za energię, która będzie przysługiwać za produkcję energii z nagrodzonych projektów, na jednakowym poziomie stanowiącym górną granicę cen w przypadku projektów, które zakwalifikowano do wsparcia (tzw. model uniform pricing). 

REKLAMA

Tym razem, w kolejnej aukcji, która odbyła się 1 kwietnia br., cena za sprzedaż energii została ustalona w modelu pay as bid, czyli sprzedaż energii będzie odbywać się po cenach, jakie indywidualnie zaproponowali inwestorzy. 

W kwietniowej aukcji padł kolejny rekord średniej ceny, którą zaproponowano w zwycięskich ofertach. Ceny w przypadku 21 nagrodzonych projektów o łącznej mocy 128,21 MW wyniosły od zaledwie 0,0694 euro/kWh do 0,0768 euro/kWh.

Siedem z przeznaczonych do realizacji farm fotowoltaicznych ma powstać w Bawarii, a sześć w Brandenburgii.

Kolejna aukcja dla fotowoltaiki w Niemczech ma się odbyć w sierpniu. Niemieckie władze chcą w niej udostępnić potencjał 125 MW. Ponownie zostanie w niej zastosowany model rozliczeń pay as bid.

W tym roku Bundesnetzagentur ma zorganizować aukcje, w których przyzna licencje na realizację naziemnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 400 MW, a w kolejnym – o mocy 300 MW. 

gramwzielone.pl