SBF Polska PV apeluje do posłów o lepsze regulacje dla prosumentów

SBF Polska PV apeluje do posłów o lepsze regulacje dla prosumentów
Sunways press

W związku z rozpoczęciem prac nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV wysłało do posłów e-mail, w którym zwraca uwagę na niekorzystne zapisy mogące utrudnić rozwój rynku prosumenckiego. Poniżej prezentujemy treść listu wystosowanego przez SBF Polska PV. 

Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Poseł,

W związku z pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, które będzie miało miejsce 19 maja 2016 roku pragniemy zwrócić uwagę na kilka kluczowych problemowych kwestii znajdujących się projekcie ustawy.

REKLAMA

  • dotyczy Art 4: System wsparcia dla mikroinstalacji, w którym zamiast taryf gwarantowanych wprowadzono system upustów.

W myśl nowego systemu w przypadku najmniejszych instalacji do 7 kW prosument nabędzie prawo do odebrania 70 proc. energii wprowadzonej do sieci. W przypadku instalacji o mocy 7-10 kW prosument nabędzie prawo do odebrania 50 proc. energii wprowadzonej do sieci. W przypadku uzyskania dotacji niezależnie od mocy prosument nabędzie prawo do odebrania zaledwie 35 proc. energii wprowadzonej do sieci. Zaproponowany system upustów jest niesprawiedliwy społecznie, gdyż jego głównymi beneficjentami będą przedsiębiorstwa energetyczne, które dodatkowo koszty związane z rozwojem OZE będą mieć refundowane z opłaty OZE. Aby zapewnić rozwój energetyki prosumenckiej proponujemy wprowadzenie jednolitego systemu rozliczenia 1:1 dla mikroinstalacji do 40 kW, w ramach którego koszty powstające po stronie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będą refinansowane z Opłaty OZE.

REKLAMA

  • dotyczy 27a: Definicja prosumenta.

Definicja nie obejmuje przedsiębiorców, którzy energię z mikroinstalacji chcieliby wykorzystać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Takie ograniczenie wyłącza firmy z preferencyjnego systemu rozliczenia, dlatego postulujemy o objęcie przedsiębiorców definicją prosumenta niezależnie od sposobu wykorzystania energii.

  • dotyczy Art. 41: Sprzedaż nadwyżek energii z mikroinstalacji.

Sprzedaż nadwyżek energii jest ograniczona jedynie do przedsiębiorstw. Z kolei prosument będący osobą fizyczną nie ma możliwości sprzedaży nadwyżek powstałych po zbilansowaniu rocznym. Takie rozwiązanie również jest niesprawiedliwe społecznie, gdyż ta dodatkowa energia stanie się przychodem przedsiębiorstw energetycznych. Z tego względu postulujemy, aby sprzedawca energii był zobligowany do zakupu nadwyżek po ustalonej, stałej taryfie.

Proszę o rozważenie powyższych postulatów w debatach poświęconych poselskiemu projektowi ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV

red. gramwzielone.pl