Columbus zaproponuje abonament na domowe instalacje PV

Columbus zaproponuje abonament na domowe instalacje PV
Foto. SolarWorld

Notowana na giełdzie NewConnect spółka Columbus Energy, szukając alternatywy dla finansowania domowych instalacji fotowoltaicznych, chce zaoferować swoim klientom nową formę finansowania takich inwestycji  znaną choćby z rynku domowej fotowoltaiki w USA. 

Columbus Energy zapowiada rozszerzenie od czerwca swojej oferty o produkt o nazwie „Abonament na słońce”. Klienci będą mogli spłacać inwestycję w instalację fotowoltaiczną w formie comiesięcznych opłat sięgających 119 zł w przypadku instalacji o mocy 2,5 kWp. Do tego zostanie doliczona jednorazowa opłata instalacyjna w wysokości 1500 zł. 

W przypadku instalacji o mocy 4 kWp opłata instalacyjna wyniesie 2000 zł, a miesięczny abonament – 199 zł, natomiast w przypadku instalacji o mocy 6 kWp opłata instalacyjna to 2500 zł, a miesięczny abonament – 299 zł. 

REKLAMA

Firma zapewnia, że takie podejście do finansowania instalacji fotowoltaicznych wynika z planowanych zmian w regulacjach dla rynku OZE, które mają wejść w życie z początkiem lipca br.

Sytuacja na rynku fotowoltaiki w Polsce staje się bardzo podobna do tej, która miała miejsce na rynku amerykańskim. Dzisiaj w świetle spodziewanej nowelizacji ustawy o OZE klienci indywidualni nie będą inwestować swoich własnych środków, jak również nie będzie ich stać na kredyt komercyjny. Musieliby wtedy zapłacić podwójną marżę marżę handlową instalatora i marżę odsetkową. Columbus Energy S.A. wypracował model finansowy, w którym możliwe jest wyeliminowanie połowy z tej marży i sprowadzenie produktu fotowoltaicznego do prostej wersji abonamentu. Za 119 zł miesięcznie właściciel domu jednorodzinnego dostanie instalację fotowoltaiczną. Co więcej, większość z tych klientów już pierwszego roku będzie mieć więcej oszczędności niż suma rocznych opłat. Jesteśmy wszyscy świadkami rewolucji w ofercie odnawialnych źródeł energii w Polsce. Nowa ustawa o OZE jest kompromisem między taryfami gwarantowanymi i brakiem wsparcia w ogóle, a proponowany przez nas abonament idealnie wpisuje się w nowe regulacje prawne – komentuje Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy S.A.

REKLAMA

W ramach przedstawionych prognoz finansowych na lata 2016-2020 Columbus wyznaczył sobie cel instalacji 50 tys. systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 MWp. W tym celu Columbus chce pozyskać w ciągu 5 lat kapitał rzędu 700 mln zł.

Może rozegrać się to poprzez pozyskanie inwestora finansowego, sprzedaż spółek celowych razem z należnościami bądź skuteczną sekurytyzację należności. Czas pokaże, która wersja będzie najefektywniejsza rynkowo – dodaje Dawid Zieliński.

Columbus Energy S.A. podtrzymuje plany przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Zarząd spółki zamierza złożyć prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego do końca trzeciego kwartału br.

W marcu br. Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował połączenie Columbus Energy S.A. z Columbus Capital S.A., które nastąpiło zgodnie z przyjętym planem połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Columbus Energy S.A. na Columbus Capital S.A. w zamian za nowo emitowane akcje. Kapitał zakładowy spółki wynosi aktualnie 72,8 mln zł.

Prognozowany przez spółkę zysk netto ma wynieść w tym roku 6 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży mają osiągnąć 46 mln zł. W przyszłym roku Columbus Energy S.A. przewiduje wypracowanie zysku netto w kwocie 28 mln zł. 

red. gramwzielone.pl