Założyciel SolarEdge: w fotowoltaice rośnie znaczenie falowników [wywiad]

Założyciel SolarEdge: w fotowoltaice rośnie znaczenie falowników [wywiad]
Lior Handelsman, współtwórca i wiceprezydent SolarEdge

W jakim kierunku idzie rozwój technologii fotowoltaicznych? Jakie są najważniejsze trendy i jak skorzystają na nich użytkownicy systemów fotowoltaicznych? Na pytania portalu Gramwzielone.pl odpowiada Lior Handelsman, założyciel i wiceprezydent SolarEdge producenta optymalizatorów do instalacji fotowoltaicznych, jednej z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się firm w globalnym sektorze PV. 

Gramwzielone.pl: Jakie są obecne trendy w małych instalacjach fotowoltaicznych? Jakie technologie stają się bardziej niezawodne oraz konkurencyjne?

Lior Handelsman, współtwórca i wiceprezydent SolarEdge: – Trendem obserwowanym we wszystkich systemach fotowoltaicznych jest wzrost znaczenia falownika – jedyną różnicą jest skala. Rozszerzenie tej roli jest dwojakie. Pierwszym z nich jest wpływ, jaki falownik wywiera na cały system. Dobór falownika jest kluczowy dla trwałości i wydajności systemu fotowoltaicznego. Falownik wpływa na około 30 proc. kosztów systemu (EBOS – koszty komponentów, falownika, robocizny), ale zarządza w 100 proc. produkcją i wpływa na kontrolę wydatków na utrzymanie. Z drugiej strony falownik dostaje dodatkową funkcjonalność. Falownik został nazwany z uwagi na swoje pierwotne przeznaczenie – konwersji AC-DC, ale jego rola w systemie fotowoltaicznym rozszerza się. Obecnie funkcjonuje on jako mózg całego systemu. Zaawansowane rozwiązania są obecnie odpowiedzialne za komunikację, monitorowanie, inteligentne zarządzanie energią, interakcję z siecią elektryczną, bezpieczeństwo i inne.

REKLAMA

Jak rozwiązania z zakresu elektroniki na poziomie modułów takie jak optymalizatory mocy SolarEdge poprawiają uzyski energii i w ogóle funkcjonowanie małych systemów fotowoltaicznych?

– Każdy moduł fotowoltaiczny ma swój własny, charakterystyczny punkt maksymalnej mocy, jednak z tradycyjnym falownikiem ten punkt jest wyszukiwany na poziomie łańcucha, a nie indywidulanego modułu. Powoduje to, że moduły nie są w stanie pracować z maksymalną mocą. Ta topologia prowadzi również do innych ograniczeń, takich jak ograniczona swoboda projektowa, która ogranicza rozkład i wielkość systemu. Taki układ nie monitoruje poszczególnych modułów i zagrożeń bezpieczeństwa. SolarEdge zaprojektował system, który eliminuje te ograniczenia, zachowując podobną metodę instalacji oraz konkurencyjność cenową. Rozwiązanie to składa się z optymalizatorów mocy, które są odpowiedzialne za wyszukiwanie punktu maksymalnej mocy, prostego falownika odpowiedzialnego za konwersję DC-AC oraz systemu monitoringu na poziomie modułu opartego o chmurę obliczeniową. Cztery największe benefity tego systemu to: zapewnienie większej ilości produkowanej energii, elastyczne projektowanie systemu, mniejszy koszt utrzymania i obsługi oraz większe bezpieczeństwo.

Jak można opisać konkurencyjność cenową tych rozwiązań w porównaniu do tradycyjnego małego systemu fotowoltaicznego na dachu?

– Rozwiązanie SolarEdge zapewnia większą produkcję w okresie eksploatacji systemu, redukuje koszty komponentów (BOS) i zmniejsza koszty utrzymania systemu w okresie eksploatacji. Nawet jeżeli niektóre koszty systemu SolarEdge są wyższe, to korzyści w okresie eksploatacji będą znacząco wyższe.

W jakich segmentach rynku elektronika na poziomie modułu zdobywa największy rynek i jakie kraje są na czele tych zmian?

– Optymalizatory mają bardzo mocną pozycję w segmencie domowych instalacji fotowoltaicznych i zdobywają spory udział w rynku instalacji komercyjnych. Stany Zjednoczone są obecnie liderem w wykorzystaniu elektroniki na poziomie modułu, ale obserwujemy globalny trend adaptacji tego rozwiązania, szczególnie na dojrzałych rynkach, gdzie istnieje duża świadomość benefitów tego rozwiązania.

Czy elektronika na poziomie modułów  obejmująca zarówno mikro falowniki jak i optymalizatory mocy – jest również dobrym rozwiązaniem dla większych systemów fotowoltaicznych? Jakie są plusy takiej architektury systemu fotowoltaicznego w porównaniu do systemów opartych na falownikach centralnych?

– Zgodnie z danymi IHS, istnieje widoczny trend przechodzenia z centralnych falowników do falowników łańcuchowych w systemach komercyjnych – z uwagi na fakt prostszego utrzymania i eksploatacji, łatwiejszej wymiany jeżeli jeden łańcuchowy falownik ulegnie uszkodzeniu. Podążając tym trendem, obserwuje się także przechodzenie na elektronikę na poziomie modułu.

REKLAMA

SolarEdge zwiększa swoje udziały w segmencie instalacji komercyjnych. Topologia wyszukiwania punktu MPP dla każdego modułu bez konwersji DC-AC – jak w przypadku mikro falownika – oraz inne funkcje zarządzania energią są bardziej skalowalne i ekonomicznie uzasadnione dla wszystkich systemów, a w szczególności dla systemów komercyjnych.

Jakie są obecne projekty działu badań i rozwoju firm takich jak SolarEdge?

– Zaletą naszego rozwiązania jest to, że oferujemy wartość w całym łańcuchu dystrybucji – od dystrybutora do właściciela systemu. Jeżeli chodzi o badania i rozwój, to SoalrEdge specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań w przystępnych cenach, aby zapewnić dalszy rozwoju fotowoltaiki na całym świecie.

Jesteśmy bliscy uruchomienia naszej nowej technologii falowników fotowoltaicznych HD-Wave. Technologia SolarEdge HD-Wave to olbrzymi skok dla falowników w aspekcie zależności mocy od masy przy jednoczesnym zwiększeniu sprawności falownika.

Podczas ubiegłotygodniowych targów Interesolar jedna z nagród Intersolar Awards trafiła do SolarEdge. Doceniony został właśnie falownik HDWave. Jakie rozwiązania SolarEdge zaprezentował jeszcze podczas tych targów?

– SolarEdge otrzymał prestiżową nagrodę na targach Intersolar w kategorii fotowoltaika za nowy falownik z technologią HD-Wave. To rozwiązanie to jeden z największych skoków technologicznych w fotowoltaice w ostatnich 20 latach. Technologia HD-Wave to nowatorska topologia falowników, znacząco zmniejszająca ich wagę oraz rozmiary przy jednoczesnym wzroście wydajności.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanego cyfrowego przetwarzania sygnału możemy osiągnąć idealny przebieg sinusoidalny, a jednocześnie falownik generuje o połowę mniej ciepła, posiada o 16 razy mniej elementów magnetycznych oraz 2,5 razy mniej elementów chłodzących niż obecne falowniki SolarEdge, które już obecnie są jednymi z najmniejszych na rynku. Falowniki wyposażone w tą technologię to falowniki o mocy do 6 kW, o wadze mniejszej niż 9,5kg oraz z maksymalną sprawnością 99 proc.

Bazując na naszych wynikach w optymalizacji mocy, SolarEdge przedstawił także ofertę komercyjną z rozszerzonym wsparciem biznesu fotowoltaicznego w całym okresie funkcjonowania instalacji. 

W zakresie naszego portfolio do zarządzania energią, SolarEdge zaprezentował rozwiązanie StorEdge™, które podnosi konsumpcję własną energii i zwiększa niezależność. Rozwiązanie StorEdge™ to system magazynowania energii bez konwersji DC/AC, zapewniający większą konsumpcje własną energii z fotowoltaiki oraz dający funkcje zasilania awaryjnego. Rozwiązanie to może być także podłączone po stronie AC i wspiera baterię Powerwall firmy Tesla. Na targach Intersolar nasza firma zaprezentowała także nową baterię kompatybilną z StorEdge – LG Chem RESU10H oraz RESU7H.

Z uwagi na wzrastająca rolę integracji systemów fotowoltaicznych oraz magazynowania energii i automatyki domowej, SolarEdge zaprezentował także nowe rozwiązania w zakresie inteligentnego zarządzania produkcją. Urządzenia sterujące, takie jak sterownik grzałki CWU, sterowane gniazda czy przełączniki, zwiększają konsumpcję energii, kierując energię bezpośrednio do sterowanych odbiorników, przesuwając tym samym moment konsumpcji energii na moment, kiedy jest ona produkowana.

gramwzielone.pl