Konstrukcje montażowe dla instalacji fotowoltaicznych na gruncie. Na co zwrócić uwagę?

Konstrukcje montażowe dla instalacji fotowoltaicznych na gruncie. Na co zwrócić uwagę?
Konstrukcje montażowe pod naziemne instalacje fotowoltaiczne. Fot. Kafar PV

Dobór odpowiedniej konstrukcji montażowej to bardzo ważny punkt podczas realizacji inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznych posadowionych na gruncie.

Bardzo częstym błędem jest wybór konstrukcji montażowej, która nie jest przystosowana do panujących warunków atmosferycznych. Na rynku Polskim pojawiają się konstrukcje montażowe, które mają mało wspólnego z profesjonalnymi systemami montażowymi stosowanymi na farmach fotowoltaicznych na których zbudowano tysiące megawatów ale nawet tam pojawiają się błędy w doborze i tak jak na poniższym zdjęciu widać jak podmuchy wiatru wyrwały moduły fotowoltaiczne z niestabilnej konstrukcji.

Na poniższym zdjęciu widać jak podmuchy wiatru wyrwały moduły fotowoltaiczne z niestabilnej konstrukcji na jednej z farm fotowoltaicznych w Wielkiej Brytanii.

REKLAMA

Szkody na farmie fotowoltaicznej w Wielkiej Brytanii.

Dobór konstrukcji pod kątem stref wiatrowych i śnieżnych. Obliczenia wytrzymałościowe i statyczne. Certyfikaty.

Odpowiednia konstrukcja montażowa dla danej lokalizacji powinna być przetestowana jako całościowy system dla miejscowej strefy wiatrowej i śnieżnej. Testy powinny być poparte odpowiednimi certyfikatami, a producent konstrukcji proponując materiały dla danej lokalizacji powinien wiedzieć jakie elementy zastosować gdyż dostarczył już systemy konstrukcyjne dla setek megawatów do analogicznych lokalizacji i przeprowadził obliczenia wytrzymałościowe i statyczne. 

Mapa stref śnieżnych Polski

Często się zdarza, że nie profesjonalne konstrukcje montażowe proponowane przez producentów nie posiadają żadnych atestów, certyfikatów, obliczeń dla systemu montażowego jako produktu całościowego zmontowanego tylko wykazują się certyfikatami dla danego elementu wykonanego ze stali lub aluminium. Takie konstrukcje można nazwać „ogródkowymi”, które nie gwarantują inwestorowi trwałość inwestycji, która w przypadku instalacji fotowoltaicznych jest długoterminowa nawet do 30 lat.

Fragment certyfikatu potwierdzającego zgodność z normami fotowoltaicznego systemu montażowego.

Długoletnia gwarancja producentów konstrukcji

Większość producentów oferuje minimalną gwarancję na produkt 10 lat ale warto zadać pytanie co obejmuje ta gwarancja i jakie warunki muszą być spełnione aby była ważna. Szanujący się dostawcy konstrukcji powinni zawsze dostarczać do systemu konstrukcyjnego szczegółową instrukcję montażu oraz warunki gwarancji.

W większości przypadków jednak po dostarczeniu konstrukcji przez producenta firma wykonawcza pozostaje na placu budowy zdana sama na siebie. W bardzo wielu przypadkach firmy, które wykonują montaże nie posiadają dostatecznego doświadczenia i wykonują błędy w montażu gdyż instrukcje od producentów są nie wystarczające lub firma się do nich nie stosuje.

W takim przypadku, gdy siły natury spowodują szkody na farmie fotowoltaicznej producent konstrukcji, zawsze może wskazać nieprawidłowości co do montażu i uchylić się od odpowiedzialności za wadę materiału. Dlatego też producent konstrukcji powinien posiadać certyfikowanych partnerów, którzy są upoważnieni do kontroli i odbiorów prawidłowości montażu.

Dzięki temu inwestor jest przekonany, że w zaplanowanym długoletnim okresie inwestycyjnym może być spokojny co do bezpieczeństwa swojej instalacji fotowoltaicznej pod względem mechanicznym, a ewentualne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych spowodowane przez siły natury i wynikające z wad produktu zostaną usunięte na koszt producenta/wykonawcy w okresie trwania gwarancji.

Rysunek techniczny z szczegółowymi wymiarami elementów konstrukcyjnych, opracowywany dla każdej lokalizacji indywidualnie.

Profesjonalna konstrukcja montażowa dla małych i dużych naziemnych instalacji fotowoltaicznych

„Od światła słonecznego do energii elektrycznej“ to ciekawa i niezwykła droga pozyskiwania energii odnawialnej i tworzenia zrównoważonych i trwale dostępnych zasobów energetycznych. Dlatego też firma CWF podjęła się zadania dodania swojego wkładu w budowanie tej drogi poprzez spektrum oferowanych usług. 

REKLAMA

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, firma CWF opracowała systemy montażowe dla instalacji fotowoltaicznych dostosowane specjalnie do wymagań i potrzeb montażu instalacji wolnostojących. Celem było zaprojektowanie systemów montażowych charakteryzujących się wysoką nośnością, możliwością regulowania w wielu płaszczyznach i łatwością montażu. Udało się to zrealizować w najdrobniejszych szczegółach!

Innowacyjne systemy montażowe mają solidne podstawy w zainstalowanych już na terenie całej Europy wolnostojących instalacjach fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1,1 gigawata. 

W patentowanych, poddanych wielokrotnym badaniom statycznym systemach Vario można stosować zarówno słupki nośne o profilu S jak i o profilu C. Belki poprzeczne mocowane są do słupków nośnych za pomocą sześciu śrub M12. Dzięki temu obsunięcie się konstrukcji systemu jest absolutnie niemożliwe. 

 

Stosowane belki poprzeczne dostosowywane są do konstrukcji modułowej. Zaleta takiego rozwiązania polega na tym, że obciążenie rozkłada się równomiernie na konstrukcjach nośnych modułów. Ponadto istnieje możliwość dodatkowego wzmocnienia stabilności belek poprzecznych, aby zapobiec nadmiernym drganiom w czasie burzy.  

System jest przystosowany do modułów z ramą i bez ramy. W przypadku modułów bez ramy zadbano o to, aby leżały one swobodnie i bez naprężeń, co zapewnia im najwyższy stopień chłodzenia. Oprócz tego przewidziano, aby pod modułami nie powstawało zbyt silne parcie wiatru od spodu. 

W całym systemie zastosowano wyłącznie materiały wysokowartościowe, odporne na warunki atmosferyczne i trwałe. 

Firma CWF nie pozwala, aby czymkolwiek rządził przypadek, ponieważ oddana do użytku wolnostojąca instalacja fotowoltaiczna musi opierać się siłom natury przez co najmniej 20 lat. 

Najlepsza jednopodporowa konstrukcja na światowym rynku

Firma CWF proponuje jedyną tak stabilną konstrukcję jednopodporową jaką znajdziemy na rynku światowym.

Tylko dzięki tej konstrukcji możliwe jest zastosowanie jednej podpory przy ułożeniu nawet 4 modułów poziomo przy tym zachowując normy statyczności systemu montażowego.

Dostawa, montaż, nadzór

KafarPV jest partnerem i wyłącznym autoryzowanym dostawcą konstrukcji CWF na terenie Polski. Zakres usług KafarPV obejmuje dostawę i montaż konstrukcji nośnej CWF ze stali/aluminium, montaż modułów, nadzór nad wykonaniem montażu przez inne firmy, osobiste konsultacje i częściowo wykonanie projektów (statyka, badanie gruntu sondą wbijaną itd.).

W siedzibie firmy KafarPV przeprowadzane są również szkolenia montażowe konstrukcji na pokazowej naziemnej instalacji fotowoltaicznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:

www.kafarpv.pl

Znajdziecie na niej Państwo przykładowe realizacje, szczegóły oferty różnych systemów montażowych oraz w dziale do pobrania wiele informacji technicznych oraz narzędzi wspomagających projektowanie w formie plików CAD.

artykuł sponsorowany