Pierwsza gmina w Polsce z Gminną Mapą OZE

Pierwsza gmina w Polsce z Gminną Mapą OZE
Jan Remund, flickr cc

Gminne Mapy OZE. Uruchomiona została pierwsza w Polsce Gminna Mapa OZE. Od teraz mieszkańcy położonej w woj. wielkopolskim gminy Wągrowiec mogą w czasie rzeczywistym obserwować produkcję energii ze swoich instalacji fotowoltaicznych, a Urząd Gminy Wągrowiec może monitorować osiągany efekt ekologiczny.

W 2015 roku gmina Wągrowiec otrzymała dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wągrowiec współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 780,5 tys. zł.

W ramach zadania wybudowano dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej m.in. 3 instalacje fotowoltaiczne, każda o mocy 25 kW. Ponadto zrealizowano 21 instalacji prosumenckich, każda o mocy 4 kW. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 1,02 mln zł.

REKLAMA

Wszystkie zrealizowane w ramach tego projektu instalacje fotowoltaiczne zostały podłączone do Gminnej Mapy OZE. Teraz informacje o produkcji energii z tych instalacji można śledzić on-line.

Każdy mieszkaniec może samodzielnie sprawdzać, ile energii produkuje aktualnie jego instalacja. Dane zbiorcze dla całej gminy pozwalają określić sumaryczną produkcję chwilową oraz w wybranych okresach. Dostarcza to cennych i ciekawych informacji o produkcji energii w gminie, oszczędnościach i osiągniętym efekcie ekologicznym w postaci redukcji emisji CO2 – mówi Piotr Budzisz, prezes zarządu AT Group SA – spółki, która razem z PVMonitor wdraża rozwiązanie z gminach.

REKLAMA

Zmiany klimatyczne oraz gwałtowny rozwój nowych technologii w zakresie wytwarzania energii, jej magazynowania oraz inteligentnych systemów zarządzania, zmieniają sposób prowadzenia gospodarki energetycznej. Dzięki coraz efektywniejszym technologiom produkcji energii w rozproszeniu, zmieniają się też modele gospodarek i prowadzenia biznesu. Aplikacja Gminnych Map OZE to tylko mały element rewolucji energetycznej w gminach, która właśnie się zaczyna – mówi Piotr Budzisz. – Gminy jako podmioty uprawnione do planowania i prowadzenia aktywnej polityki energetycznej mają wyjątkową i ostatnią szansę na wykorzystanie możliwości sfinansowania inwestycji w zakresie zarządzania zrównoważoną energią i gospodarką niskoemisyjną w celu tworzenia od podstaw nowego modelu gospodarki energetycznej w którym to modelu samorząd jest pełnoprawnym i wiodącym partnerem, a nie tylko beneficjentem i konsumentem usług i produktów firm sektora energetycznego.

Aplikacja on-line dostarcza aktualne dane o produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Parametry pracy urządzeń dostępne są w czasie rzeczywistym dla wszystkich zainteresowanych na dedykowanej gminie stronie internetowej. W ramach Gminnej Mapy OZE funkcjonują 24 instalacje fotowoltaiczne.

W gminie Wągrowiec stawiamy na zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii. Dzięki temu możemy skutecznie ograniczać niską emisją i wpływać na poprawę jakości powietrza, a tym samym jakości życia mieszkańców – mówi Przemysław Majchrzak, wójt gminy. – Aplikacja Gminnych Map OZE dostarcza nam cennych danych, niezbędnych do właściwego zarządzania energią odnawialną i planowania przyszłych inwestycji.  

Mapa z instalacjami OZE na terenie Gminy Wągrowiec dostępna jest na stronie wagrowiec.pvmonitor.pl. Więcej o monitoringu on-line instalacji PV dla gmin na mapyoze.atgroupsa.pl

red. gramwzielone.pl / AT Group SA