Przewodnik po inwestycjach w dachowe systemy fotowoltaiczne dla firm

Przewodnik po inwestycjach w dachowe systemy fotowoltaiczne dla firm
Fot. Solar World

Dachowe instalacje fotowoltaiczne. Brytyjski instytut BRE National Solar Centre opublikował przewodnik ze wskazówkami na temat inwestycji w systemy fotowoltaiczne w przedsiębiorstwach. Przewodnik dotyczy inwestycji na Wyspach, jednak jego wnioski mogą być interesujące również dla polskich firm, które dzięki fotowoltaice mogą istotnie obniżyć koszty swojego funkcjonowania.

W raporcie pt. Solar PV on commercial buildings. A guide for owners and developers czytamy, że firmy na Wyspach posiadają ok. 250 tys. hektarów niezagospodarowanych i skierowanych na południe dachów, które można by wykorzystać pod instalacje fotowoltaiczne.

BRE National Solar Centre szacuje, że jeśli wykorzystać tylko 50 proc. z nich, produkcja energii odpowiadałaby połowie rocznego zapotrzebowania na energię generowanego przez Wielką Brytanię.

REKLAMA

Obecnie z około 870 tys. systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,1 GW, które działają w Wielkiej Brytanii, instalacji firmowych jest ok. 50 tys., a ich łączna moc wynosi 1,2 GW – z ok. 4,1 GW działających w systemie taryf gwarantowanych. Większość potencjału PV na Wyspach, szacowanego już na ponad 12 GW, to naziemne farmy fotowoltaiczne, których taryfy gwarantowane nie obejmują.

Przygotowanie projektu dachowej komercyjnej instalacji fotowoltaicznej – nie tylko na Wyspach – może zależeć od tego, czy budynek, a także sama instalacja, są własnością firmy czy są dzierżawione. Jedną z form inwestycji może być jej realizacja przez zewnętrznego operatora, który po uruchomieniu zachowuje własność instalacji, a produkowaną energię odsprzedaje do przedsiębiorstwa, na którego dachu wykonano instalację.

W zakresie samej instalacji autorzy raportu informują, że w przypadku dachów skośnych, ustawionych w kierunku południowym, do wykonania instalacji o mocy rzędu 1 MWp potrzebna jest powierzchnia ok. 6 tys. – 8 tys. m2. W przypadku dachów płaskich sugeruje się nachylenie paneli pod kątem około 15 st. Lepsze dla całorocznego uzysku energii byłoby ukierunkowanie instalacji pod większym kątem ok. 30-35 st., jednak w ten sposób zmniejszylibyśmy potencjalną moc instalacji, którą można by umiejscowić na konkretnej powierzchni dachu. W przypadku dachów o małym stopniu nachylenia – ok. 5 st. – sugeruje się płaskie ułożenie paneli, dzięki czemu zyskamy więcej miejsca na umiejscowienie paneli – bez ich wzajemnego zacieniania się.

REKLAMA

Wybór w tym zakresie to także kompromis miedzy większym uzyskiem energii a lepszym odpływem wody i koniecznością uwzględnienia wiatru – komentują autorzy raportu.

Autorzy raportu zwracają ponadto uwagę, że projektowanie instalacji dachowej to także wybór między wyższym, ogólnym uzyskiem energii w przypadku paneli ukierunkowanych na Południe, a także między orientacją Wschód-Zachód, dzięki której instalacja będzie produkować więcej energii w porze przedpołudniowej i popołudniowej, ale w porównaniu do orientacji południowej mniejszy będzie ogólny uzysk energii.

W tym kontekście warto wziąć pod uwagę profil konsumpcji energii w firmie. Czym bardziej dopasujemy do niego profil produkcji energii, tym lepszy będzie efekt finansowy inwestycji. Większe będą bowiem oszczędności na niezakupionej energii.

W przypadku finansowania inwestycji w firmową instalację fotowoltaiczną do wyboru jest oczywiście finansowanie w całości ze środków własnych, które – jak zauważają autorzy raportu – zapewnia relatywnie lepszą stopę zwrotu (nie ma dodatkowych kosztów finansowania), a także finansowanie zewnętrzne. W przypadku inwestycji w fotowoltaikę brytyjskie firmy mogą liczyć na oprocentowanie w przedziale ok. 3-10 proc., co zależy m.in. od ratingu danej firmy, a okres spłaty jest ustalany z reguły na 5-7 lat.

Jak czytamy w raporcie, okres zwrotu z firmowych instalacji fotowoltaicznych na Wyspach wynosi z reguły około 6-12 lat. Kluczowe znaczenie dla okresu zwrotu ma stopień autokonsumpcji, a także stawka, po jakiej dana firma kupuje energię z sieci, do czego warto dodatkowo uwzględnić spodziewany wzrost kosztów energii w kolejnych latach. Dodatkowe znaczenie będzie mieć stawka, po jakiej właściciel instalacji PV będzie mógł sprzedać niewykorzystane nadwyżki energii.

Raport pt. Solar PV on commercial buildings. A guide for owners and developers (w j. angielskim), w którym znajdziemy opisy poszczególnych aspektów inwestycji w systemy fotowoltaiczne w przedsiębiorstwach, jest dostępny pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl