Portugalia: farmy PV będą produkować energię bez dopłat

Portugalia: farmy PV będą produkować energię bez dopłat
Fot. Fotowatio

Portugalskie ministerstwo gospodarki informuje o planach przyznania licencji na budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,25 GW. Inwestorzy, którzy aplikują o te licencje, po ich otrzymaniu i uruchomieniu produkcji energii będą sprzedawać ją wyłącznie na warunkach rynkowych.

Portugalski rząd jest w trakcie oceny aplikacji dotyczących budowy farm fotowoltaicznych. Inwestorom nie będzie przysługiwać żadne wsparcie w zakresie sprzedaży energii. Mimo to w okresie od września 2015 r. do maja br. w departamencie energii portugalskiego ministerstwa gospodarki złożono 68 wniosków dotyczących projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,3 GW. Z tych wniosków część odrzucono, a licencje mają być przyznane dla 35 projektów, których łączna moc sięga 1,25 MW.

W komunikacie wystosowanym przez portugalskie ministerstwo gospodarki czytamy, że licencję na realizację otrzymały już projekty o łącznej mocy 180 MW, które zostaną zrealizowane w południowym regionie Alentejo. To jedno z najlepiej nasłonecznionych miejsc w Europie. Nasłonecznienie w skali roku jest tam wyższe średnio o ok. 1,5 razy niż w Polsce. 

REKLAMA
REKLAMA

W komunikacie wydanym przez rząd w Lizbonie kilkukrotnie podkreśla się, że farmy fotowoltaiczne, które otrzymają licencję, będą mogły funkcjonować wyłącznie na warunkach rynkowych, a produkowana przez nie energia nie będzie podlegać subsydiowaniu. Portugalskie Ministerio da Enonomia zaznacza, że to odmienne podejście w porównaniu do wcześniejszych regulacji dla OZE, które skutkowały dopłatami przekraczającymi nawet 300 euro za MWh.

Portugalia posiada świetne warunki do produkcji energii słonecznej. Mimo to, dysponuje na razie relatywnie niewielkim potencjałem elektrowni fotowoltaicznych. Moc działających tam systemów PV wynosi zaledwie około 500 MW, a udział PV w portugalskim miksie energetycznym oscyluje wokół 1 proc.

Ponad 60-procentowy udział OZE w portugalskim miksie energii to zasługa głównie elektrowni wodnych (ponad 6 GW zainstalowanych mocy) i energetyki wiatrowej (ponad 5 GW).

gramwzielone.pl