IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że w ciągu ostatnich lat rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ciągle rośnie, pomimo – jak podkreśla IEO – niejasnej sytuacji prawnej tego sektora, a całkowita moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wynosi już niemal 120 MW.

Jak wynika z informacji zawartych przez IEO w nowej edycji raportu pt. Rynek fotowoltaiki w Polsce 2016, moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych (PV) przyłączonych do sieci wynosi ok. 120 MW, z czego 87,7 MW to moc instalacji fotowoltaicznhch, które otrzymały świadectwa pochodzenia energii (według stanu na koniec I kwartału 2016 roku).

Według IEO, mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowiły już 31,5 MW, czyli 26 proc. całkowitej mocy zainstalowanej fotowoltaiki (według stanu na koniec 2015 roku).

REKLAMA

Według danych Instytutu, w 2015 roku w naszym kraju powstały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 77,2 MW. W tym potencjał instalacji zrealizowanych w ramach programu Prosument wyniósł ok. 8,8 MW

REKLAMA

Dodatkowo IEO szacuje, że ok. 8,3 MW zainstalowanej mocy to instalacje nieprzyłączone do sieci elektroenergetycznej.  

Wartość rynku fotowoltaiki w 2015 roku IEO ocenia na ok. 470 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc w porównaniu do roku 2014.

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej w polskiej branży fotowoltaicznej działa ponad 380  firm. Przeważają firmy oferujące sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych, a najwięcej przedsiębiorstw ma swoje siedziby w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim.

W bazie IEO znajduje się 16 producentów komponentów instalacji fotowoltaicznych. W głównej mierze są to producenci modułów fotowoltaicznych, ale pojawiają się w niej również producenci konstrukcji montażowych oraz inwerterów. Łączne moce produkcyjne polskich producentów modułów fotowoltaicznych IEO ocenia na poziomie ok. 600 MW/rok, co może przekładać się na wielkość maksymalnie około 2,4 mln produkowanych modułów rocznie. 

red. gramwzielone.pl