IEO: wartość rynku PV w Polsce wzrosła o 60 proc.

IEO: wartość rynku PV w Polsce wzrosła o 60 proc.
Fot. SunEdison

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) ocenia, że w ciągu ostatnich lat rynek systemów fotowoltaicznych w Polsce ciągle rośnie, pomimo jak podkreśla IEO niejasnej sytuacji prawnej tego sektora, a całkowita moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych przyłączonych do sieci w naszym kraju wynosi już niemal 120 MW.

Jak wynika z informacji zawartych przez IEO w nowej edycji raportu pt. Rynek fotowoltaiki w Polsce 2016, moc instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci w naszym kraju wynosi już ok. 120 MW, z czego 87,7 MW to moc instalacji fotowoltaicznych, które otrzymały zielone certyfikaty (według stanu na koniec I kwartału 2016 roku).

Według IEO, mikroinstalacje fotowoltaiczne według danych na koniec 2015 r. stanowiły już 31,5 MW, czyli 26 proc. całkowitej mocy zainstalowanej fotowoltaiki.

REKLAMA

Jak ocenia Instytut, w 2015 roku w naszym kraju powstały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 77,2 MW. W tym potencjał instalacji zrealizowanych w ramach programu Prosument wyniósł ok. 8,8 MW

REKLAMA

Dodatkowo IEO szacuje, że ok. 8,3 MW zainstalowanej mocy to instalacje nieprzyłączone do sieci elektroenergetycznej.  

Wartość rynku fotowoltaiki za 2015 r. IEO ocenia na ok. 470 mln zł, co oznacza wzrost o 60 proc w porównaniu do roku 2014.

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej w polskiej branży fotowoltaicznej działa ponad 380  firm. Przeważają firmy oferujące sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych, a najwięcej przedsiębiorstw ma swoje siedziby w województwach mazowieckim, śląskim i małopolskim.

W bazie IEO znajduje się 16 polskich producentów komponentów instalacji fotowoltaicznych. W głównej mierze są to producenci modułów fotowoltaicznych, ale pojawiają się w niej również producenci konstrukcji montażowych oraz inwerterów. Łączne moce produkcyjne polskich producentów modułów fotowoltaicznych IEO ocenia na poziomie ok. 600 MW/rok, co może przekładać się na wielkość maksymalnie około 2,4 mln produkowanych modułów rocznie. 

red. gramwzielone.pl