Izrael wprowadzi ulgi podatkowe dla prosumentów

Izrael wprowadzi ulgi podatkowe dla prosumentów
Fot. Fernando Tomás, Wikipedia Commons

Izraelski parlament przegłosował prawo mające zachęcić do inwestowania w domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne. Autorzy nowych regulacji podkreślają, że Izrael nie wykorzystuje swojego potencjału nasłonecznienia.

Celem regulacji przyjętych przez izraelski parlament jest eliminacja podatków, którymi do tej pory byli obarczeni producenci energii w domowych instalacjach fotowoltaicznych czy wiatrowych.

Oprócz wyłączenia z opodatkowania produkcji energii z domowych mikroinstalacji OZE, nowe regulacje zaakceptowane przez Kneset, wprowadzają ulgi podatkowe dla właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują je pod instalacje odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Co ciekawe, jak informuje The Jerusalem Post, pomysł zdjęcia podatków z prosumentów w Izraelu wyszedł od tamtejszego ministerstwa finansów.

REKLAMA

Izraelski resort finansów uzasadnia zaproponowanie takich regulacji faktem poprawy jakości powietrza dzięki częściowemu zastąpieniu tradycyjnych generatorów odnawialnymi źródłami energii, zwiększeniem oszczędności oraz produkcji energii w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Państwo Izrael, z dużymi zasobami słońca, generuje mniej niż 2 proc. energii z energetyki słonecznej. Teraz każde izraelskie gospodarstwo domowe będzie mogło produkować czystą energię i znacząco ograniczyć swoje koszty – komentuje jeden z pomysłodawców nowej, pro-prosumenckiej ustawy, cytowany przez The Jerusalem Post.

Budynek Knesetu, w którym przegłosowano nowe regulacje, sam zasilany jest już w części energią słoneczną. W ubiegłym roku na dachach izraelskiego parlamentu zainstalowano system fotowoltaiczny o mocy 450 kW. Celem tej inwestycji jest zaspokojenie energią z fotowoltaiki około 10 proc. zapotrzebowania na energię Knesetu.

Kilka miesięcy temu izraelski parlament przyjął regulacje zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (docelowo o 26 proc. w porównaniu do poziomu z 2006 r.), a także do przyspieszenia rozwoju izraelskiego rynku OZE, oferując m.in. gwarancje kredytowe, a także wprowadzając cele w zakresie minimalnej produkcji zielonej energii.

gramwzielone.pl